Pietikäinen: Lisää resursseja perusoikeuksien puolustamiseen

Sirpa Pietikäinen. Kuva: Trond H. Trosdahl/EU-uutiset.fi

Suomessa on Euroopan keskiarvoa huonompi tilanne naisiin kohdistuvan väkivallan osalta. Suomessa 47 prosenttia yli 15-vuotiaista naisista on ilmoittanut kokeneensa fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa. Se on peräti 14 prosenttia EU:n keskiarvoa enemmän.

46 prosentilla uhreista (vrt. 33% EU-maiden keskiarvo) on väkivallasta ollut terveydellisiä seurauksia. Suomessa naisiin kohdistuva väkivallan vuosittaisten yhteiskunnallisten kustannuksien on arvioitu olevan yli €2 miljardia.

- EU:n tulee kasvattaa resursseja kansalaisoikeuksien ja perusoikeuksien turvaamiselle, eroparlamentaarikko Sirpa Pietikäinen toteaa.

- Perusoikeuksien ja arvojen ohjelma tarjoaa tälle hyvät puitteet. Ohjelman resursseja onkin lisättävä. Erityisen tärkeää on pysäyttää naisiin kohdistuvan väkivallan vastaiseen työn tukien leikkaukset.

Euroopan Unionin perusoikeuskirja toteaa, että ’unionin perustana ovat ihmisarvon, vapauden, yhdenvertaisuuden ja yhteisvastuullisuuden jakamattomat ja yleismaailmalliset arvot’. Ihmis- ja perusoikeudet kuuluvat jokaiselle ja kaikkialla. Perusoikeuksia kunnioitetaan jäsenmaissa kuitenkin valikoidusta. Eräät EU jäsenmaat ovat viime vuosina yhä julkeammin hyökänneet perusoikeuksia vastaan. Tiettyjä perusoikeuksia taas rikotaan räikeästi useammassa EU:n jäsenmaassa, todetaan Pietikäisen julkaisemassa tiedotteessa.

Naisten oikeudet ovat kohdanneet erityistä vastustusta joissain EU maissa viimeisen parin vuoden aikana. Huolestuttavaa on ollut Pietikäisen mukaan muun muassa pyrkimys heikentää naisten jo saavutettuja seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyviä oikeuksia.

- Euroopan Unionin ja kaikkien jäsenmaiden tulisi kiireellisesti ratifioida Euroopan neuvoston Istanbulin sopimus, joka on kattavin naisin kohdistuvaa väkivaltaa ja perheväkivaltaa torjuva kansainvälinen sopimus, vaatii Pietikäinen.

- Työtä perusoikeuksien puolustamiseksi tarvitaan paitsi muissa maissa myös meillä Suomessa, Pietikäinen toteaa.

Ohjelma kansalaisoikeuksien ja perusoikeuksien suojelemiseksi ja edistämiseksi on tarpeellinen. Ohjelmaa on hyvä kehittää jo-saatujen tuloksien ja kokemusten perusteella. Resursseista osa tulee korvamerkitä naisiin kohdistuvan väkivallan vastaiselle työlle. Hallintoon tulee sisällyttää vahvemmin sukupuolivaikutusten arviointi ja hankkeiden vaikutusta tasa-arvon tilaan seurata tarkemmin.

Sirpa Pietikäinen toimi naisasioiden ja tasa-arvoasioiden valiokunnassa esittelijänä tällä viikolla Strasbourgissa äänestettävässä Euroopan parlamentin mietinnössä koskien perusoikeuksien ja arvojen ohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on suojella ja edistää EU:n perussopimuksessa vahvistettuja perusoikeuksia, tasa-arvoa, demokraattista toimintaa unionissa sekä torjua väkivaltaa.

EU-uutiset.fi
Kommentit
Tietoa Satu Hotakainen 1373 Articles
EU-uutiset.fi -verkkolehden toimittaja ja uutispäällikkö.