Miesten ja naisten palkkaero Suomessa hieman yli EU-keskiarvon

Eurostatin tiedot vuodelta 2016 osoittavat, että sukupuolten palkkaero on Suomessa 17,4 prosenttia EU-keskiarvon ollessa 16,2 prosenttia. Suurimmat palkkaerot ovat Virossa, Tšekissä ja Tanskassa.

Sukupuolten palkkaero tarkoittaa miesten ja naisten välistä keskimääräistä tuntipalkkaeroa. Suomessa sukupuolten palkkaero on vuoden 2016 Eurostat-tilastojen mukaan 17,4 prosenttia. Keskimääräinen sukupuolten palkkaero EU:ssa on 16,2 prosenttia.

Sukupuolten kokonaistulojen välinen ero taas tarkoittaa naisten ja miesten välistä keskimääräistä vuosituloeroa. Siinä otetaan huomioon kolme eri haittatekijää, jotka kohdistuvat naisiin: 1) alhaisemmat tuntipalkat, 2) vähäisempi tuntityömäärä palkkatyössä ja 3) alhaisempi työllisyysaste (esimerkiksi, kun työntekijä keskeyttää työnteon huolehtiakseen lapsista tai sukulaisista).

Sukupuolten kokonaistuloja vertailtaessa ero Suomessa on vuoden 2014 Eurostat-tilastojen perusteella 24,1 prosenttia.
EU:n tasolla kokonaistulojen keskimääräinen ero on 39,6 prosenttia.

EU-uutiset.fi
Kommentit
Tietoa EU-uutiset.fi 2343 Articles
EU-uutiset.fi tekee journalismia Euroopan unionin päätöksenteosta. Verkkolehden tarkoituksena on pitää suomalaiset kärryillä siitä, mitä EU:ssa tapahtuu ja kuinka se vaikuttaa suomalaisiin, jos ei suoraan, niin eurooppalaisina.