Syksyn 2018 talousennuste: kasvu on kestävää mutta heikkenee epävarmassa tilanteessa

Tiedote

EU:n valtiovarainministerit keskustelevat rahanpesun estämisestä. Kuva: Valtioneuvosto.
EU:n valtiovarainministerit keskustelevat rahanpesun estämisestä. Kuva: Valtioneuvosto.

Euroalueen talouskasvu oli vuonna 2017 nopeinta kymmeneen vuoteen (2,4 prosenttia), mutta sen ennustetaan laantuvan 2,1 prosenttiin vuonna 2018, edelleen 1,9 prosenttiin vuonna 2019 ja 1,7 prosenttiin vuonna 2020.

EU-27:n osalta kasvuennuste on samansuuntainen: 2,2 prosenttia vuonna 2018, 2,0 prosenttia vuonna 2019 ja 1,9 prosenttia vuonna 2020. Suomessa päästiin vuonna 2017 hieman euroalueen keskiarvon ylittävään 2,8 prosentin kasvuun ja sen ennustetaan olevan tänä vuonna 2,9 prosenttia. Vuonna 2019 kasvun ennustetaan hiipuvan 2,2 prosenttiin ja vuonna 2020 edelleen 1,9 prosenttiin.

Suomen työttömyysasteen ennustetaan pienenevän tasaisesti. Tänä vuonna sen ennustetaan olevan 7,8 prosenttia ja laskevan edelleen 7,2 prosenttiin vuonna 2019 ja 6,9 prosenttiin vuonna 2020.

Suomen julkisen talouden bruttovelan suhde bruttokansantuotteeseen ennustetaan laskevan. Vuonna 2017 se oli 61,3 prosenttia ja tänä vuonna sen ennustetaan olevan 59,8 prosenttia. Vuonna 2019 sen ennustetaan laskevan edelleen 58,5 prosenttiin ja vuonna 2020 57,5 prosenttiin.

Inflaation odotetaan Suomessa kiihtyvän viime vuoden 0,8 prosentista tänä vuonna 1,2 prosenttiin ja edelleen 1,6 prosenttiin vuonna 2019 ja 1,8 prosenttiin vuonna 2020.

Globaali tilanne oli viime vuonna poikkeuksellisen suotuisa, mikä osaltaan vahvisti talouden toimeliaisuutta ja tuki investointeja EU:ssa ja euroalueella. Aiempaa epävarmemmasta toimintaympäristöstä huolimatta kaikkien jäsenvaltioiden talouden ennustetaan kasvavan kotimaisen kulutuksen ja investointien ansiosta edelleen, vaikkakin aiempaa hitaammin. Ellei suuria häiriöitä ilmene, potentiaalin ylittävän talouskasvun, työpaikkojen määrän vankan lisääntymisen ja työttömyyden supistumisen pitäisi jatkua Euroopassa. Tähän perusskenaarioon liittyy kuitenkin yhä enemmän toisiinsa kytköksissä olevia heikkenemisriskejä.

Kotimainen kysyntä kasvun veturina

Talouskasvua Euroopassa vaimentavat kasvava maailmanlaajuinen epävarmuus, kansainvälisen kaupan jännitteet ja öljyn hinnannousu. Tämä vaimentava vaikutus saattaa korostua myös sen myötä, että työllisyyden kasvettua vakaasti vuosikausia näköpiirissä on nyt työmarkkinoiden kohenemisen hidastuminen ja tarjontapuolen rajoitteiden lisääntyminen joissakin jäsenvaltioissa.

Kasvun vetureista näyttää tulevan yhä suuremmassa määrin kotimaisia: yksityinen kulutus todennäköisesti lisääntyy joidenkin jäsenvaltioiden palkkatason aiempaa voimakkaamman kasvun ja finanssipoliittisten toimenpiteiden ansiosta. Myös rahoitusolosuhteiden ja kapasiteetin korkean käyttöasteen odotetaan tukevan investointeja edelleen. Investointien odotetaan vuonna 2019 lisääntyvän kaikissa jäsenvaltioissa ensimmäistä kertaa vuoden 2007 jälkeen.

Edellä mainittujen tekijöiden perusteella kaikkien jäsenvaltioiden bruttokansantuotteet (BKT) jatkanevat kasvuaan, mutta vauhti on hidastumassa ja vaikuttaa hieman kesällä odotettua heikommalta.

Työttömyys vähenee edelleen

Työmarkkinaolosuhteet paranivat edelleen vuoden 2018 alkupuoliskolla, ja työllisyys kasvoi vakaassa tahdissa, vaikka talouskasvu laantuikin.

Työpaikkojen syntymistä edistävät jatkuva talouskasvu sekä joissakin jäsenvaltioissa toteutettavat rakenneuudistukset. Työttömyyden odotetaan jatkavan supistumistaan, mutta hitaammin kuin aiemmin, sillä työllisyyden kasvu vaimenee työvoimapulan lisääntyessä ja talouskasvun hidastuessa.

Euroalueen työttömyysasteen odotetaan supistuvan 8,4 prosenttiin tänä vuonna ja edelleen 7,9 prosenttiin (vuonna 2019) ja 7,5 prosenttiin (vuonna 2020). EU27:n työttömyysasteen ennustetaan olevan 7,4 prosenttia tänä vuonna, supistuvan 7 prosenttiin vuonna 2019 ja edelleen 6,6 prosenttiin vuonna 2020. Tämä olisi alhaisin työttömyysaste sen jälkeen, kun kuukausittainen työttömyystilastointi aloitettiin tammikuussa 2000.

EU-uutiset.fi/Euroopan komission tiedote
Kommentit
Tietoa Satu Hotakainen 1373 Articles
EU-uutiset.fi -verkkolehden toimittaja ja uutispäällikkö.