EU-parlamentti vaatii puhtaampia autoja Euroopan teille vuoteen 2030 mennessä

Tiedote

Kuva: EU/Francois Walschaerts

Euroopan parlamentti vaatii, että uusien autojen hiilidioksidipäästöjä on leikattava 40 % vuoteen 2030 mennessä ja sähkö- ja vähäpäästöisten ajoneuvojen markkinaosuutta on kasvatettava.

Tämän viikon keskiviikkona äänestetyssä lakiluonnoksessa mepit esittävät korkeampia tavoitteita uusien autojen hiilidioksidipäästöjen leikkaamiseksi. Mepit esittävät tavoitteeksi 40 %:n leikkauksia vuoteen 2030 mennessä, kun taas komissio esitti tavoitteeksi 30 %. Vertailuvuotena käytettäisiin vuotta 2021. Parlamentti esittää välitavoitteeksi 20 %:n leikkauksia vuoteen 2025 mennessä. Pakettiautoille määriteltiin samat tavoitteet.

Liikenneala on ainoa merkittävä sektori EU:ssa, jolla kasvihuonepäästöjen määrät ovat edelleen kasvussa, mepit korostavat. Koko liikennealalla on vauhditettava hiilidioksidipäästöjen vähentämistä, jotta Pariisin ilmastokokouksessa vuonna 2015 tehdyt tavoitteet saavutettaisiin. Pitkän aikavälin tavoitteeksi sopimuksessa asetetaan nollapäästöt vuosisadan puoliväliin mennessä.

Samaan aikaan globaali autoteollisuus muuttuu vauhdikkaasti erityisesti sähköisten voimalaitteiden osalta. Eurooppalaiset autovalmistajat saattavat menettää johtoasemansa, mikäli ne eivät siirry ajoissa puhtaaseen energiaan, parlamentti toteaa.

Autonvalmistajan pitäisi parlamentin mukaan maksaa sakko, mikäli tämän autojen keskimääräiset päästöt ylittävät asetetut tavoitteet. Nämä sakot käytettäisiin ajoneuvoalan muutoksista kärsineiden työtekijöiden täydennyskoulukseen.

Autonvalmistajien tulisi myös taata, että nolla- ja vähäpäästöisten ajoneuvojen markkinaosuus uusista myydyistä autoista ja pakettiautoista on vähintään 35 % vuoteen 2030 mennessä ja 20 % vuoteen 2025 mennessä.

Testaus todellisissa ajo-olosuhteissa käyttöön vuoteen 2023 mennessä

Parlamentti vaatii komissiota ehdottamaan seuraavan kahden vuoden kuluessa suunnitelman todellisissa ajo-olosuhteissa syntyvien päästöjen testaamiseksi kannettavalla laitteella. Tällainen laite on jo käytössä typen oksidien päästön mittaamiseksi.

Ennen kannettavien laitteiden käyttöönottoa hiilidioksidipäästöt tulisi meppien mukaan mitata autojen polttoainemittareiden tietojen perusteella. Todellisissa ajo-olosuhteissa syntyvien päästöjen testausten pitäisi olla käynnissä vuoteen 2023 mennessä, toteavat mepit.

Mepit myöntävät, että oikeudenmukainen siirtymä päästöttömään liikennealaan edellyttää muutoksia autoteollisuuden koko arvoketjussa. Muutoksilla saattaa olla negatiivisia sosiaalisia vaikutuksia. EU:n pitäisi tästä syystä edistää työntekijöiden taitojen kehittämistä ja työvoiman uudelleenkohdentamista erityisesti alueilla, joihin liikennealan muutokset kohdistuvat vahvimmin.

Mepit vaativat komissiota ehdottamaan lainsäädäntöä, jonka myötä kuluttajille pystyttäisiin tarjoamaan luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa uusien autojen polttoainekulutuksesta sekä hiilidioksidi- ja epäpuhtauspäästöistä, vuoteen 2019 mennessä.

Lisäksi vuodesta 2025 alkaen autonvalmistajien pitäisi kertoa uusien autojen elinkaaren mittaisista päästöistä, vaativat mepit.

Teksti hyväksyttiin Euroopan parlamentissa äänin 389 puolesta, 239 vastaan ja 41 tyhjää.

EU-maiden ministereiden odotetaan hyväksyvän ministerineuvoston kannan 9.10. Neuvottelut parlamentin ja neuvoston välillä yhteisymmärryksen löytämiseksi lopullisista vähennystavoitteista voivat siis alkaa 10.10.

EU-uutiset.fi
Kommentit
Tietoa Satu Hotakainen 1373 Articles
EU-uutiset.fi -verkkolehden toimittaja ja uutispäällikkö.