Tekoälyllä halutaan vahvistaa Suomen ja Euroopan kilpailukykyä

Kuva: AP Images/European Union-EP
Kuva: AP Images/European Union-EP

Tekoäly on noussut digitalisaation keskiöön. Suomessa työ- ja elinkeinoministeriön mukaan arviolta noin miljoonan työikäisen ihmisen osaamista on kehitettävä tekoälyn muuttaessa työelämää ja siellä tarvittavia taitoja useimmissa ammateissa.

Suomen aikomuksena on olla digitalisaatiossa kehityksen kärjessä ja siksi viime vuoden toukokuussa asetettiinkin ohjausryhmä valmistelemaan ehdotusta Suomen tekoälyohjelmaksi.

Sen tarkoituksena on yhteistyössä julkisen sektorin ja yritysten kanssa löytää keskeiset uudet toimenpiteet, jotka parhaiten tukevat tekoälyn ja robotiikan hyödyntämistä yritysten innovaatiotoiminnassa Suomessa. Ohjelman tavoitteena on lisäksi tekoälyn ja robotiikan tuomien työelämän muutosten kartoittaminen.

Tekoälyä voidaan soveltaa terveyteen ja hyvinvointiin, liikenteeseen, energiaan ja valmistavaan teollisuuteen liittyvillä alueilla.

Todenteolla aiheeseen pureudutaan AI Forum 2018 -konferenssissa, missä pohditaan sitä, miten tekoäly voi vahvistaa Euroopan kilpailukykyä ja talouskasvua. Kansainvälinen konferenssi järjestetään Espoossa Aalto-yliopiston päärakennuksessa Dipolissa 8.–9.10.2018.

Tapahtuma kokoaa eurooppalaisia ministereitä, yritysjohtajia ja tekoälyasiantuntijoita keskustelemaan tekoälyn tulevaisuudesta Euroopassa. Konferenssia isännöivät elinkeinoministeri Mika Lintilä, komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen sekä digitaalitalous- ja yhteiskuntakomissaari Mariya Gabriel. Kutsuvierastapahtumaan odotetaan noin 200 osallistujaa.

– Tekoäly on tulevaisuuden keskeinen menestystekijä niin Suomessa kuin Euroopassa. EU määrittelee parhaillaan yhteisiä tavoitteita tekoälyn saralla, ja AI Forum 2018 -konferenssissa otetaan kantaa siihen, millaisia tavoitteiden tulisi olla. Suomi on aktiivinen tekoälyä koskevien toimien edistämisessä, ja haluamme tuoda osaamistamme näkyviin EU-tasolla, sanoo elinkeinoministeri Mika Lintilä ministeriön tiedotteessa.

Konferenssin pääpäivä 9. lokakuuta alkaa paneelikeskusteluilla, joiden teemana on Euroopan strategia tekoälyn soveltamisessa. Keskusteluissa pohditaan, miten Euroopan vahvuudet eroavat muista alueista, kuten Kiinasta ja USA:sta. Lisäksi pureudutaan siihen, miten Euroopassa voidaan tukea yrityksiä, joiden liiketoiminta perustuu tekoälyyn.

Lähes 20 eurooppalaisen ja lähialueen maan poliittinen johto on edustettuna konferenssissa. Konferenssiin osallistuu Euroopan komission kesäkuussa nimetty High-Level Expert Group on Artificial Intelligence, jonka tehtävänä on tukea EU:n tekoälystrategian valmistelua. Ryhmää vetää Pekka Ala-Pietilä, joka on myös Suomen tekoälyohjelman puheenjohtaja. Lisäksi komission Digitizing European Industry -aloitteen edustajia osallistuu tapahtumaan.

Tekoälyn luomat mahdollisuudet otetaan huomioon Euroopan komission uudessa viisivuotissuunnitelmassa sekä EU:n monivuotisissa rahoituskehyksissä vuosina 2021–2027. AI Forum 2018 -konferenssin keskustelua hyödynnetään tässä valmistelussa. Konferenssi on syntynyt ministeri Lintilän aloitteesta, ja se tukee myös valmistautumista Suomen EU-puheenjohtajakauteen.

Työ- ja elinkeinoministeriö ja Euroopan komissio järjestävät konferenssin yhteistyössä. Järjestelyihin ovat osallistuneet myös Aalto-yliopisto, VTT ja Teknologiateollisuus.

Satu Hotakainen/EU-uutiset.fi
Kommentit
Tietoa Satu Hotakainen 1373 Articles
EU-uutiset.fi -verkkolehden toimittaja ja uutispäällikkö.