Euroopan investointiohjelma ylittää alkuperäisen 315 miljardin euron investointitavoitteen

Tiedote

Kuva: pixabay.com

Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR) on heinäkuusta 2015 lähtien saanut liikkeelle 335 miljardin euron lisäinvestoinnit koko EU:ssa. Suomeen rahoitusta on tullut lähes kaksi miljardia euroa ja Suomi on hyötynyt ESIR-rahoituksesta viidenneksi eniten suhteessa BKT:hen.

Euroopan investointiohjelman puitteissa on tähän mennessä hyväksytty 898 rahoitustoimenpidettä, joille on myönnetty takaus EU:n budjetista ja Euroopan investointipankista.

Ohjelman ja siihen kuuluvan, komission varapuheenjohtaja Jyrki Kataisen luotsaaman Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) arvioidaan saavan liikkeelle 335 miljardin euron investoinnit EU:ssa. Tämä on enemmän kuin ESIR-rahaston käynnistämisen yhteydessä vuonna 2015 asetettu alkuperäinen 315 miljardin euron tavoite.

Lisäinvestoinnit auttavat paikkaamaan noin 100 miljardilla eurolla vuodessa rahoitus- ja talouskriisiä seurannutta vuosittaista jopa 400 miljardiksi euroksi arvioitua  investointivajetta.

Parantunut rahoituksen saanti auttaa 700 000:ta pientä ja keskisuurta yritystä laajentamaan toimintaansa.

Suomeen rahoitusta on tähän mennessä suuntautunut 1,966 miljardia euroa, jonka myötä Suomessa tapahtuvien lisäinvestointien määräksi arvioidaan 7,624 miljardia euroa.

ESIR-rahastoon liittyvien investointien osalta Suomi on EU-maiden vertailussa tällä hetkellä viidennellä sijalla BKT:hen suhteutettuna.

ESIR-rahaston menestyksen vuoksi neuvosto ja Euroopan parlamentti sopivat viime vuonna, että rahaston voimassaoloaikaa jatketaan ja sen investointitavoitetta nostetaan 500 miljardiin euroon vuoden 2020 loppuun mennessä.

Komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin mukaan investointiohjelma on osoittautunut menestykseksi.

- Olemme ylittäneet alkuperäisen 315 miljardin euron investointitavoitteen. Euroopan strategisten investointien rahaston avulla voidaan luoda 1,4 miljoonaa työpaikkaa ja kasvattaa EU:n BKT:tä 1,3 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Olemme rahoittaneet hankkeita, jotka eivät olisi toteutuneet ilman ESIR-rahaston tukea. Tätä varten ei ole otettu uutta velkaa, sillä kaksi kolmasosaa investoinneista on saatu yksityiseltä sektorilta. Investointien avulla on esimerkiksi rahoitettu pakolaisten kotouttamis- ja työpaikkakoulutusta Suomessa, uusiutuvaa energiaa Kreikassa ja maataloutta Bulgariassa. Käytämme jatkossakin EU:n budjettia siihen, missä siitä on eniten hyötyä: kasvun vauhdittamiseen, Juncker sanoi tiedotteessa.

Työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaavan komission varapuheenjohtajan Jyrki Kataisen mukaan tänään saavutettu merkkipaalu todistaa, että EU on omaa luokkaansa, kun yksityisiä varoja ohjataan investointeihin yhteisen edun hyväksi.

- Soveltamalla markkinalähtöistä lähestymistapaa ja käyttämällä EU:n budjettia strategisella tavalla olemme tukeneet satoja innovatiivisia investointihankkeita ja auttaneet tuhansia pienyrityksiä laajentamaan toimintaansa. Tämän tuloksena olemme parantaneet Euroopan kilpailukykyä ja tukeneet jo ainakin 750 000:ta työpaikkaa kaikkialla Euroopassa. Euroopan investointiohjelman ja kansallisten rakenneuudistusten toteuttamiseen tähtäävien jäsenvaltioiden ponnistelujen ansiosta Euroopan investointinäkymät ovat hyvät, Katainen toteaa.

Euroopan investointiohjelma käynnistettiin marraskuussa 2014. Tavoitteena oli investointien lisääminen, jotta Euroopan talous saataisiin elpymään.

Investointiohjelman osana perustetun Euroopan strategisten investointien rahaston puitteissa hyväksyttyjen toimien odotetaan saavan heinäkuuhun 2018 mennessä liikkeelle 335 miljardin euron investoinnit.

Noin 700 000 pk-yrityksen odotetaan hyötyvän rahoituksen saannin parantumisesta.

Euroopan parlamentti ja EU-maat sopivat 12. joulukuuta 2017 asetuksesta, jolla vahvistetaan ESIR-rahastoa ja nostetaan sen investointitavoite 500 miljardiin euroon vuoden 2020 loppuun mennessä.

Kesäkuussa 2018 julkaistussa ESIR-rahastosta tehdyssä riippumattomassa arvioinnissa todetaan, että EU:n takaus on tehokas tapa lisätä EIP:n riskialttiimpien toimien määrää. Siihen myös tarvitaan vähemmän EU:n varoja kuin EU:n avustusohjelmiin. Arvioinnissa korostetaan sitä, että EIP:n tuki on keskeisen tärkeää hankkeiden toteuttajille, koska se antaa markkinoille eräänlaisen ”hyväksymismerkinnän” ja helpottaa siten muun rahoituksen saamista.

Komissio antoi 6. kesäkuuta ehdotuksensa InvestEU-ohjelmaksi, josta on määrä tulla Euroopan investointiohjelman seuraaja seuraavalla rahoituskehyskaudella 2021–2027.

EU-uutiset.fi
Kommentit
Tietoa Satu Hotakainen 1373 Articles
EU-uutiset.fi -verkkolehden toimittaja ja uutispäällikkö.