Komissio ehdottaa huomattavaa lisärahoitusta EU:n ulkorajavalvontaan ja muuttoliikkeen hallintaan

Yksi Rajavartiolaitoksen kahdesta DO-228 Dornier-lentokoneesta. Kuva: Frontex

Euroopan komissio on esittänyt muuttoliike- ja rajaturvallisuustoimien määrärahojen lisäämistä 34,9 miljardiin euroon EU:n seuraavassa pitkän aikavälin talousarviossa 2021–2027. Määrä on lähes kolminkertainen nykyisen rahoituskauden määrärahoihin, jotka ovat 13 miljardia euroa.

Komission ehdotuksella pyritään vastaamaan kasvaviin muuttoliike- ja turvallisuushaasteisiin lisäämällä eri rahoituslähteiden joustavuutta, jotta voidaan puuttua myös yllättäviin tapahtumiin.

Ulkorajavalvonnan tehostamiseksi komissio esittää uuden kattavan rajaturvallisuusrahaston perustamista ja Euroopan raja- ja merivartioviraston resurssien vahvistamista luomalla noin 10 000 rajavartijan muodostama pysyvä rajavartiosto. Rahastosta tuetaan myös EU-maiden tullitarkastuksia rahoittamalla tullivalvontalaitteiden hankintaa.

Komissio esittää rajaturvallisuustoimiin yhteensä 21,3 miljardin euron rahoitusta ja uuteen rajaturvallisuusrahastoon (IBMF) yli 9,3 miljardin euron määrärahoja. Uudesta rahastosta osoitetaan 4,8 miljardia euroa EU-maiden rajavalvonnan ja viisumipolitiikan pitkäaikaiseen rahoitukseen. Määrää tarkistetaan rahoituskauden puolivälissä, jotta voidaan ottaa huomioon mahdolliset uudet paineet.

Kukin EU-maa saa 5 miljoonan euron kiinteän tuen. Jäljelle jäävä osuus jaetaan sen mukaan, kuinka suuri työmäärä, paine ja uhkataso kohdistuu maan maaulkorajoihin (30 %), meriulkorajoihin (35 %), lentoasemiin (20 %) ja konsulaatteihin (15  %).

Rahastosta osoitetaan myös 3,2 miljardia euroa EU-tason hankkeisiin ja kiireellisiin tarpeisiin. Uusi rahasto on suunniteltu joustavaksi, jotta EU-maille voidaan tarvittaessa antaa hätärahoitusta ja osoittaa varoja myös uusiin ja kriittisiin kohteisiin.

Lisäksi jäsenmaille osoitetaan ehdotuksessa 1,3 miljardia euroa laitehankintoihin, kuten skannereihin, automaattisiin rekisterikilpien tunnistusjärjestelmiin, huumekoirayksiköihin ja siirrettäviin näytteiden analyysilaboratorioihin.

Uuden rahaston ulkopuolisista varoista osoitetaan lisäksi yli 12 miljardia euroa toimiin, joilla vahvistetaan edelleen Euroopan raja- ja merivartiovirastoa ja EU:n tietojärjestelmävirastoa (eu-LISA).

Muuttoliikeen hallinnan rahoitukseen komission esittää 51 prosentin lisäystä, jolla määrärahat nousisivat 10,4 miljardiin euroon. Rahoitus kanavoitaisiin uudistetun turvapaikkaviraston kautta. Rahastosta varattaisiin 6,3 miljardia jäsenmaille muuttoliikkeen pitkän aikavälin hallintaan. Kukin EU-maa saa 5 miljoonan euron kiinteän tuen. Jäljelle jäävä osuus jaetaan sen mukaan, kuinka suuriksi arvioidaan paine ja mittasuhteet seuraavilla osa-alueilla: turvapaikkapolitiikka (30 %), laillinen muuttoliike ja kotouttaminen (30 %) ja laittoman muuttoliikkeen torjunta ja palautukset (40 %).

Lisäksi 4,2 miljardia käytettäisiin parempaan varautumiseen, esimerkiksi uudelleensijoittamisjärjestely ihin ja ennakoimattomiin tilanteisiin varautumista varten sekä hätärahoitukseen.

Tämän rahaston ulkopuolisista varoista osoitettaisiin erikseen vielä lähes 900 miljoonaa euroa toimiin, joilla vahvistetaan edelleen uutta Euroopan unionin turvapaikkavirastoa.

EU-uutiset.fi
Kommentit
Tietoa Satu Hotakainen 1373 Articles
EU-uutiset.fi -verkkolehden toimittaja ja uutispäällikkö.