Komissio ehdottaa lisärahoitusta EU:n ympäristö- ja ilmastotoimiin

SUSI. Kuva: Gary Kramer/U.S. Fish & Wildlife Service/Wikipedia
Arkistokuva. Susi. Kuva: Gary Kramer/U.S. Fish & Wildlife Service/Wikipedia

Euroopan komissio ehdottaa, että seuraavassa EU:n pitkän aikavälin talousarviossa vuosiksi 2021–2027 EU:n ympäristö- ja ilmastotoimien Life-ohjelman rahoitusta lisätään lähes 60 prosenttia.

Komissio ehdottaa tuntuvaa lisäystä ympäristönsuojelun ja ilmastonmuutoksen torjunnan Life-ohjelman rahoitukseen. Life-ohjelman talousarvioon ehdotetaan 1,95 miljardin euron lisäystä kaudella 2021–2027. Ohjelman budjetti kasvaisi näin 5,450 miljardiin euroon koko ohjelmakaudella.

Komissio on tiedotteensa mukaan sisällyttänyt ilmastotoimet kaikkiin keskeisiin EU:n rahoitusohjelmiin, erityisesti koheesiopolitiikan, aluekehityksen, energian, liikenteen, tutkimuksen ja innovoinnin, yhteisen maatalouspolitiikan sekä EU:n kehityspolitiikan ohjelmiin, minkä myötä EU:n talousarviolla edistetään vahvasti kestävää kehitystä.

Pariisin sopimuksen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi komissio ehdottaa ilmastotoimien rahoituksen lisäämistä kaikissa EU:n ohjelmissa niin, että tavoitteena on kohdentaa vähintään 25 prosenttia EU:n menoista ilmastotavoitteisiin.

Yksi uuden Life-ohjelman keskeisistä tavoitteista on lisätä investointeja ja tukea energiatehokkuuteen keskittyvää toimintaa erityisesti niillä Euroopan alueilla, jotka ovat jääneet jälkeen siirtymisessä kohti puhdasta energiaa.

Uudesta Life-ohjelmasta tuetaan myös hankkeita, joilla edistetään luontoon ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä parhaita käytäntöjä.
Uusilla ”strategisilla luontohankkeilla” taas pyritään auttamaan kaikkia EU-maita valtavirtaistamaan luonnon ja luonnon monimuotoisuuden tavoitteet muihin politiikkoihin ja rahoitusohjelmiin, esimerkiksi maatalouteen ja maaseudun kehittämiseen, jotta varmistetaan johdonmukaisuus eri politiikan aloilla.

Uudella Life-ohjelmalla pyritään edelleen saavuttamaan tärkeitä EU:n poliittisia tavoitteita, kuten siirtyminen kiertotalouteen, ilman ja veden suojelu ja niiden laadun parantaminen EU:ssa, vuoteen 2030 ulottuvien energia- ja ilmastopolitiikan puitteiden täytäntöönpano ja Pariisin ilmastosopimuksen mukaisten unionin ilmastonmuutossitoumusten täyttäminen.
Uusi ohjelma on pyritty suunnittelemaan niin, että se on yksinkertaisempi ja joustavampi ja maantieteellistä kattavuutta edistävä. Siinä keskitytään kehittämään ja ottamaan käyttöön innovatiivisia keinoja vastata ympäristö- ja ilmastohaasteisiin.

Ohjelmassa varmistetaan myös riittävä joustavuus, jotta voidaan reagoida uusiin ja kriittisiin prioriteetteihin sitä mukaa kun niitä ilmenee ohjelmakaudella.

Vuonna 1992 käynnistetty Life-ohjelma on yksi EU:n johtavista ympäristö- ja ilmastotoimien rahoitusohjelmista. Siitä on myönnetty rahoitusta 5,9 miljardia euroa ympäristönsuojeluun ja ilmastotoimiin yli 4 500 hankkeelle.

Nykyinen Life-ohjelma käynnistyi vuonna 2014, ja se jatkuu vuoteen 2020. Nykyisen ohjelman talousarvio on 3,5 miljardia euroa.

Life-ohjelmalla on ollut suuri merkitys EU:n tärkeimpien ympäristösäädösten, kuten luonto- ja lintudirektiivien, täytäntöönpanossa. Ohjelmakauden 2021–2027  ohjelmaa koskevan ehdotuksen pohjana ovat nykyisen ohjelman väliarvioinnin tulokset ja vaikutustenarviointi.

EU-uutiset.fi
Kommentit
Tietoa Satu Hotakainen 1373 Articles
EU-uutiset.fi -verkkolehden toimittaja ja uutispäällikkö.