Komissio ehdottaa Erasmus-ohjelman kaksinkertaistamista

KUVITUSKUVA: Erasmus-opiskelijoita Murcian Ylopiston kirjastossa. Kuva: EU/Jose Jordan

Euroopan komissio ehdottaa Erasmus-ohjelman rahoituksen kaksinkertaistamista 30 miljardiin euroon EU:n pitkän aikavälin talousarviossa, joka kattaa vuodet 2021–2027.

Yleissivistävään ja ammatilliseen koulutukseen aiotaan osoittaa 25,9 miljardia euroa, nuorisotoimiin 3,1 miljardia euroa ja urheilualalle 550 miljoonaa euroa. Asiasta kerrotaan komission tiedotteessa.

Jos ohjelman budjetti kaksinkertaistetaan, tuensaajien määrä voi kaudella 2021–2027 olla jopa 12 miljoonaa. Lukumäärä on kolminkertainen nykyiseen rahoituskauteen verrattuna.

Ohjelman kohderyhmään kuuluvat muun muassa koululaiset, korkeakouluopiskelijat, harjoittelijat, opettajat, kouluttajat, nuorisotyöntekijät ja urheiluvalmentajat sekä aikuisopiskelijat ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijat, jotka voivat osallistua esimerkiksi ErasmusPro-hankkeisiin.

Komission ehdotuksessa ohjelmaan lisätään uusia tukimuotoja, ja pienten ja ruohonjuuritason organisaatioiden osallistumismahdollisuuksia parannetaan. EU:n ulkopuolisten maiden kanssa toteutettavia liikkuvuus- ja yhteistyöhankkeita edistetään monimuotoisilla fyysistä ja virtuaalista vaihtoa yhdistävillä toimilla.

Laajennetusta Erasmus-ohjelmasta suunnataan komission ehdotuksen mukaan myös entistä enemmän tukea tulevaisuuteen suuntautuville aloille, joita ovat esimerkiksi uusiutuva energia, ilmastonmuutos, ympäristötekniikka, tekoäly ja muotoilu.

Lisäksi ohjelmaan kuuluva uusi DiscoverEU-aloite tarjoaa nuorille avustusta raidematkailuun Euroopassa. Tarkoituksena on auttaa nuoria lisäämään ymmärrystään Euroopan monimuotoisuudesta ja avartaa heidän maailmankuvaansa.

Nykyinen Erasmus+ -ohjelma, jonka budjetti on 14,7 miljardia euroa, kattaa vuodet 2014–2020. Erasmus-ohjelma perustettiin vuonna 1987, ja siitä on tähän mennessä saanut tukea yli 9 miljoonaa opiskelijaa, harjoittelijaa ja vapaaehtoistyöntekijää.

EU-uutiset.fi
Kommentit
Tietoa Satu Hotakainen 1373 Articles
EU-uutiset.fi -verkkolehden toimittaja ja uutispäällikkö.