Pietikäinen: Kestävä rahoitus finanssimarkkinoiden suurin mullistus sitten kirjanpidon

EU:n päästökauppajärjestelmään piiriin kuuluu noin 11 000 teollisuuslaitosta Euroopassa. Kuva: AP Images/European Union-EP
Arkistokuva. EU:n päästökauppajärjestelmään piiriin kuuluu noin 11 000 teollisuuslaitosta Euroopassa. Kuva: AP Images/European Union-EP

- Rahoitusmarkkinoiden kannustimia on muutettava tukemaan kestäviä investointeja ja pitkän aikavälin ilmasto- ja
ympäristöriskien huomioimista, sanoo tiedotteessa Sirpa Pietikäinen, EPP-ryhmän pääneuvottelija Euroopan parlamentin kestävän rahoituksen oma-aloitemietinnössä.

Pariisin ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi pelkästään Euroopassa tarvitaan 180 miljardin euron vuosittaiset
investoinnin vähähiiliseen ja energiatehokkaaseen teknologiaan komission arvion mukaan.

- Samaan aikaan kansainvälisten finanssimarkkinoiden kokoluokka on 85 triljoonaa dollaria, joista noin 30 triljoonaa pitää uudelleen investoida ilmastoriskin vuoksi, Pietikäinen toteaa. Markkinoiden kannustimia oikaisemalla nämä varat voidaan Pietikäisen mukaan
laittaa tukemaan energiatehokkaan ja vähähiilisen teknologian innovaatioita ja infrastruktuuria.

Pietikäinen muistuttaa, että toimettomuus maksaa vieläkin enemmän.

- Ilmasto- ja ympäristöriski tarkoittaa myös taloudellista riskiä, Pietikäinen sanoo.

Hänan mukaansa ilmastonmuutos uhkaa pyyhkiä maailman pääomasta yli 4 triljoonaa dollaria vuoteen 2100 mennessä omaisuuden muuttuessa arvottomaksi.

Raportissa esitetään kestävyysmittarien vahvistamista ja ilmasto- ja ympäristöriskien huomioimista kaikessa finanssilainsäädännössä koskien erityisesti yritysraportointia, vihreitä joukkovelkakirjoja, omaisuudenhoitajien vastuuta, vertailuindeksejä, ja luottoluokittajia.

EPP-ryhmän neuvottelijana Pietikäinen ajoi erityisesti kestävyysindikaattoreiden mukaan ottamista yritysraportointiin ja ympäristöriskien ja -indikaattoreiden huomioimista läpileikkaavasti finanssisektorin lainsäädännössä. Pietikäisen mukaan vertailukelpoiset ja mitattavat kestävyysmittarit on otettava mukaan lainvalmisteluun ja erityisesti tulevan EU-tason kestävien rahoitustuotteiden luokituksen pohjaksi.

- Ehdotetut toimet mahdollistavat hallitun siirtymän kohti kestävää rahoitussektoria, jossa rahoitusmarkkinoiden toimintakyky taataan sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä, Pietikäinen toteaa.

Mietintö esittää myös, että ilmastoriskin huomiotta jättäminen ja arvioitu rahallinen tappio riskien toteutuessa tulisi tuoda paremmin sijoittajien tietoon. Pietikäinen muistuttaa, että kestävässä rahoituksessa on pohjimmiltaan kyse yksityissijoittajien ja eläkerahastojen varojen asianmukaisesta hallinnasta.

Mietinnössä kehotetaan myös vääristävien tuotantotukien asteittaiseen karsimiseen EU:ssa.

- Hiilitukia jaetaan kansainvälisellä tasolla 30 triljoonaa dollaria vuosittain. Tuet paitsi vääristävät markkinoita, ohjaamalla nämä veronmaksajien varat uudelleen energiatehokkaan ja vähähiilisen teknologian investointeihin päästäisiin lähemmäksi Pariisin tavoitteiden saavuttamista, Pietikäinen korostaa.

Ilmastonmuutos näkyy jo arjessa ja pakottaa miettimään uudelleen talouden ja kulutuksen perustaa, toteaa Pietikäinen.

- Liiketoimintamallien muuttaminen ja investoiminen uuteen, energiatehokkaaseen ja vähähiiliseen infrastruktuuriin on välttämätöntä.
Kestävä rahoitus on tullut jäädäkseen. Siitä on tulossa finanssimarkkinoiden aikamme suurin uudistus sitten kaksinkertaisen kirjanpidon käyttöönottamisen, Pietikäinen sanoo lehdistötiedotteessaan.

Euroopan parlamentin oma-aloitemietintö kestävästä rahoituksesta on täysistunnon äänestettävänä 29.05.2018.

EU-uutiset.fi
Kommentit
Tietoa Satu Hotakainen 1373 Articles
EU-uutiset.fi -verkkolehden toimittaja ja uutispäällikkö.