Euroopan talous kasvaa nopeammin kuin koskaan – komissio vaatii jäsenmailta rakenneuudistuksia

Tiedote

EU-komission Berlaymontin talo. Kuva: EU/Lukasz Kobus

Euroopan komissio esitteli eilen vuoden 2018 maakohtaiset suositukset, joissa EU-maille annetaan talouspolitiikkaa koskevia ohjeita seuraavien 12–18 kuukauden ajalle.

Talouspolitiikan EU-ohjausjakson kevätpaketissa komissio toteaa, että aiemmin suositeltujen uudistusten toteuttaminen edistyy eri puolilla EU:ta, ja makrotalouden epätasapainojen korjaaminen etenee. Euroopan talous kasvaa nopeammin kuin koskaan viimeisten kymmenen vuoden aikana.

Talouskasvua tukee ennätyskorkea työllisyys, investointien elpyminen ja julkisen talouden koheneminen. Komission kevään 2018 talousennusteen mukaan kasvu jatkuu vahvana mutta hieman hitaampana. Eilen ehdotetut maakohtaiset suositukset perustuvat uudistusten toteuttamisessa jo saavutettuun edistymiseen, ja tavoitteena on hyödyntää myönteisiä talousnäkymiä ja ohjata EU-maita toteuttamaan uudistuksia, jotka lisäävät talouden häiriönsietokykyä ja kasvupotentiaalia.

Suosituksilla edistetään tulevaisuuteen suuntautuvaa lähestymistapaa, jossa keskitytään vahvistamaan kestävää ja osallistavaa kasvua. Suositukset perustuvat tuoreimmissa maaraporteissa esitettyihin kattaviin analyyseihin. Maaraporteissa tuotiin esiin pitkän aikavälin kasvuun liittyviä haasteita ja niitä ongelmia, joita tietyissä EU-maissa on edelleen finanssikriisin jäljiltä.

Komissio peräänkuuluttaa EU-mailta rakenneuudistuksia, joilla parannetaan liiketoimintaympäristöä ja investointiolosuhteita erityisesti tuote- ja palvelumarkkinoiden uudistusten avulla, tukemalla innovointia, parantamalla pienten ja keskisuurten yritysten rahoituksen saantia ja torjumalla korruptiota.

Komissio suosittaa myös, että EU-maat toteuttavat uudistuksia, joilla ne lisäävät työvoimansa valmiuksia tulevaisuutta ja lisääntyvää digitalisaatiota varten, pienentävät tuloeroja ja luovat työllistymismahdollisuuksia erityisesti nuorille.

EU-maiden olisi myös vahvistettava talouden kykyä sopeutua pitkän aikavälin haasteisiin, kuten väestön ikärakenteen kehitykseen, muuttoliikkeeseen ja ilmastonmuutokseen. Ainoastaan sopeutumiskykyiset taloudet voivat varmistaa, että  sosiaalisia eroja saadaan pienennettyä.

Erityishuomio sosiaalisiin haasteisiin

Tänä vuonna suosituksissa kiinnitetään erityistä huomiota sosiaalisiin haasteisiin. Tässä arvioinnissa pohjana käytetään marraskuussa 2017 annettua Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria koskevaa julistusta.

Tässä yhteydessä komissio painottaa erityisesti riittävän osaamisen tarjontaa, toimivia ja riittäviä sosiaalisia turvaverkkoja ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun parantamista.

Seuraavaksi komissio pyytää neuvostoa hyväksymään ehdotetun lähestymistavan ja ehdotetut maakohtaiset suositukset ja EU-maita kehotetaan noudattamaan suosituksia. EU-maiden ministerit keskustelevat maakohtaisista suosituksista ennen kuin EU:n valtion- ja hallitusten päämiesten on määrä hyväksyä ne. Tämän jälkeen EU-maiden tehtävänä on panna suositukset täytäntöön ja ottaa ne huomioon kansallisessa talous- ja finanssipolitiikassaan vuosina 2018 ja 2019.

EU-uutiset.fi/Euroopan komissio
Kommentit
Tietoa Satu Hotakainen 1373 Articles
EU-uutiset.fi -verkkolehden toimittaja ja uutispäällikkö.