Mielipidekysely: Brexitistä huolimatta EU:n suosio ennätyslukemissa

Tiedote

Euroopan Parlamentti Strasbourgissa 4. 10. 2016. Kuva: Trond H. Trosdahl/24Uutiset.fi

Tuoreen Eurobarometri-mielipidekyselyn mukaan EU-kansalaisten positiivinen suhtautuminen EU:hun on jatkanut kasvuaan.  Myös suomalaisten vastaajien enemmistö eli 61 prosenttia pitää Suomen EU-jäsenyyttä hyvänä asiana. 70 prosenttia suomalaisista vastaajista kokee, että Suomi on hyötynyt EU-jäsenyydestä. Kyselyn tulokset julkaistiin vuosi ennen toukokuussa 2019 pidettäviä EU-vaaleja.

Huhtikuussa 2018 toteutetun Eurobarometri-mielipidekyselyn mukaan 60 prosenttia kaikkien EU-maiden kansalaisista pitää maansa EU-jäsenyyttä hyvänä asiana. Kaksi kolmasosaa kaikista vastaajista kokee, että heidän kotimaansa on hyötynyt EU-jäsenyydestä. Tämä on korkein lukema sitten vuoden 1983.

Kysyttäessä erityisistä aiheista, joista haastateltavat haluaisivat keskusteltavan toukokuussa 2019 käytävien EU-vaalien alla, suomalaiset vastaajat nostivat esille kamppailun terrorismia vastaan (58 % vastaajista), ilmastonmuutoksen torjumisen ja ympäristösuojelun (53 %), turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (51 %) ja nuorisotyöttömyyteen puuttumisen (49 %).

Kaikkien EU-maiden kansalaisten vastauksissa tärkeimpien aiheiden listalle terrorismin torjunnan (49 %) ja nuorisotyöttömyyden kitkemisen (48 %) lisäksi nousivat maahanmuutto (45 %), sekä talous ja kasvu (42 %).

Kärkiehdokasmenettely, jossa Euroopan tason poliittiset puolueet asettavat ehdokkaansa komission seuraavaksi puheenjohtajaksi, koettiin positiivisena Euroopan demokratian kannalta. Lähes puolet kaikista vastaajista kokee, että se lisää äänestämisen todennäköisyyttä. Lähes kolme neljäsosaa vastaajista puolestaan pitää tärkeänä, että kärkiehdokasmenettelyn rinnalla käydään todellista keskustelua eurooppalaisista aiheista ja EU:n tulevaisuudesta.

Enemmistö kaikista vastaajista (55 %) on tyytyväisiä siihen, miten demokratia toimii heidän omassa maassaan. EU-tasolla demokratian toimivuuteen on tyytyväisiä 46 % vastaajista. Suomalaisista vastaajista 78 % on tyytyväisiä demokratian toimivuuteen Suomessa ja 52 % siihen, miten se toimii EU:n tasolla.

Huhtikuussa 2018 toteutettuun mielipidekyselyyn osallistui kaikkiaan 27 601 haastateltavaa kaikista 28 EU-maasta. Suomessa tehtiin kaikkiaan 1007 haastattelua.

Kyselyn tulokset julkaistiin vuosi ennen toukokuussa 2019 pidettäviä EU-vaaleja.

EU-uutiset.fi/Euroopan parlamentti
Kommentit
Tietoa Satu Hotakainen 1373 Articles
EU-uutiset.fi -verkkolehden toimittaja ja uutispäällikkö.