Eurojust auttaa kansallisia viranomaisia selvittämään vakavia rajat ylittäviä rikostapauksia

Kuvat: HANDOUT/Eurojust

Eurojust tukee kansallisia tutkinta- ja syyttäjäviranomaisia vakavien rajat ylittävien rikostapausten käsittelyssä. Tavoitteena on saada rikolliset nopeasti ja tehokkaasti oikeuden eteen. Eurojustin tavoitteena on olla tärkeä toimija ja juridinen asiantuntija järjestäytyneen rajat ylittävän rikollisuuden torjunnassa Euroopan unionissa.

Viime vuoden aikana Eurojustin oikeudellisen koordinoinnin tuloksena kansalliset viranomaiset pystyivät tekemään 345 pidätystä, takavarikoimaan yli 30 miljoonaa euroa sekä keräämään tärkeitä todisteita.

Eurojust perustettiin vuonna 2002 edistämään kansallisten viranomaisten yhteistyötä Euroopan unioniin vaikuttavan vakavan rajat ylittävän rikollisuuden torjunnassa. Viime vuoden aikana lähes 4500 syyttäjää, tuomaria ja polisia tekivät Euroopan unionissa rajat ylittävää yhteistyötä ja pystyivät antamaan panoksensa jopa 2700 tapauksen selvittämiseen. Tapauksissa oli mukana kyberrikollisuutta, maahanmuuttajien salakuljetusta, terrorismia sekä järjestäytynyttä rikollisuutta.

Eurojustin puheenjohtaja Ladislav Hamran totesi, että viisitoista vuotta sitten rikollisuus oli hyvin erilaista eikä ylittänyt rajoja samaan tapaan kuin tänään.

- Vuonna 2017 rikolliset ylittävät rajoja, mutta meillä on silti 28 jäsenmaata, joilla on erilaiset oikeusjärjestelmät ja säännöt, Hamran totesi.

Eurojustin tarjoaman avun nojalla kansalliset viranomaiset voivat tehdä rikostutkimustyötä yhdessä. Hamran korosti paria tapausta vuonna 2017, joissa rajat ylittävä yhteistyö ja Eurojustin apu on ollut oleellista rikoksen selvittämisessä.

Yksi esimerkeistä oli operaatio Santa Lucia, jossa järjestäytyneen rikollisuuden vyyhti huumesalakuljetuksineen ja rahanpesuineen päättyi 33 ihmisen yhtäaikaiseen pidätykseen Italiassa, Saksassa ja Espanjassa heinäkuussa 2017.

Eurojust käsittelee noin 2000 tapausta vuodessa. Koordinaatiokokouksia pidetään vuosittain noin 200. Niihin kokoontuu kansallisia oikeus-, tutkinta- ja syyttäjäviranomaisia eri jäsenvaltioista ja tarvittaessa kolmansista valtioista. Kokouksissa selvitetään tapausten käsittelyyn liittyviä ongelmia ja suunnitellaan operatiivisia toimia, kuten samanaikaisia pidätyksiä ja kotietsintöjä.

Koordinaatiokokouksissa keskitytään tapauksiin, jotka edustavat neuvoston pääpainopisteiksi määrittämiä rikoslajeja. Näitä ovat terrorismirikokset, huumausainerikokset, ihmiskauppa, petokset, korruptiorikokset, tietoverkkorikokset, rahanpesurikokset ja muut järjestäytyneiden rikollisryhmien lailliseen talouteen kohdistamat teot.

EU-uutiset.fi
Kommentit
Tietoa Satu Hotakainen 1373 Articles
EU-uutiset.fi -verkkolehden toimittaja ja uutispäällikkö.