EU:n asedirektiivin tuomat muutokset aselakiin eivät estä aseharrastamista

Asedirektiivi. Kuva: Michel Christen/EP
Asedirektiivi. Kuva: Michel Christen/EP

EU:n asedirektiivin edellyttämiä muutoksia pannaan täytäntöön jäsenmaissa. Suomessa direktiivi aiheuttaa muutoksia erityisesti ampuma-aselakiin. Hallituksen esitysluonnos ampuma-asedirektiivin täytäntöönpanemiseksi lähetettiin laajalle lausuntokierrokselle viime perjantaina 4.5.

Esityksen lähtökohtana on estää erityisen vaarallisten aseiden ja niiden osien päätymistä vääriin käsiin kuitenkin siten, että ei vaikeuteta eurooppalaisittain poikkeuksellista reserviläistoimintaa tai muuta aseharrastamista Suomessa.

- Suomen tavoitteet asedirektiivineuvotteluissa toteutuivat hyvin ja direktiiviin sisältyvällä kansallista puolustusta koskevalla poikkeuksella turvataan suomalaista reserviläistoimintaa. Esitysluonnos toteuttaa asedirektiivin edellyttämät muutokset niin, että ne eivät heikennä reserviläistoiminnan, metsästyksen, urheiluammunnan tai asekeräilyn edellytyksiä, sisäministeri Kai Mykkänen toteaa tiedotteessa.

Reserviläistoiminnan tarpeet huomioidaan

Valmistelun aikana keskustelua on Suomessa herättänyt erityisesti maanpuolustuksen tarpeiden huomioiminen.

Valmisteluissa Suomi saavutti omat tavoitteensa ja uusi asedirektiivi ei estä reserviläistoimintaa tai muuta aseharrastamista. Uudessa asedirektiivissä kielletään lähtökohtaisesti tietyt puoliautomaattiaseen ja ison lippaan yhdistelmät. Näihin aseisiin voi kuitenkin saada poikkeuslupia eri perusteilla, joista Suomelle tärkein on maanpuolustustarkoitus. Lisäksi poikkeuslupia voidaan myöntää esimerkiksi keräilijöille ja ampumaurheilijoille.

Aktiivinen reserviläinen voisi jatkossa saada aseluvan direktiivissä kiellettyyn ampuma-aseeseen tietyin edellytyksin. Tällä paketilla varmistetaan sekä asedirektiivin edellyttämät vaatimukset kansalliselle lainsäädännölle että reserviläistoiminnan jatkuminen.

Muut keskeiset direktiivin aiheuttamat muutokset Suomen ampuma-aselakiin parantavat aseiden jäljitettävyyttä ja siten sisäistä turvallisuutta. Lisäksi asekaupan valvontaa vahvistetaan ja asealan elinkeinotoiminnan sääntelyä sujuvoitetaan.

EU:n ampuma-aselainsäädäntö yhtenäiseksi

Asedirektiivin tarkoituksena on huolehtia siitä, että ampuma-aseiden sisämarkkinat toteutuvat, ja samalla taata korkea turvallisuustaso EU:n kansalaisille. Asedirektiivi on myös osa laajempia, EU:n kokonaisvaltaisia toimia terrorismin ehkäisyssä. Direktiivin säännökset erityisesti aseiden jäljitettävyyden parantamiseksi edistävät sisäistä turvallisuutta. Lisäksi säännökset vahvistavat asekaupan valvontaa ja yhtenäistävät EU:n ampuma-aselainsäädäntöä muutenkin.

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokauden aikana ja muutokset tulisivat voimaan ensi syksynä.

EU tehostaa ampuma-aseiden hankinnan ja hallussapidon valvontaa- Euroopan unionin neuvosto hyväksyi 25. huhtikuuta 2017 aseiden hankinnan ja… Lue lisää
EU-uutiset.fi
Kommentit
Tietoa Satu Hotakainen 1373 Articles
EU-uutiset.fi -verkkolehden toimittaja ja uutispäällikkö.