Suomi on mukana vaatimassa EU:lta kunnianhimoisempaa ilmastopolitiikkaa

Suomen ja kuuden muun EU-maan ilmastoministerit kokoontuivat Pariisiin epäviralliseen kokoukseen 25.4. Kuva: YM

Suomi yhdessä kuuden muun EU-maan kanssa vaatii EU:lta Pariisin ilmastosopimuksen mukaista, kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa.

Ranskan, Saksan, Hollannin, Ruotsin, Suomen, Portugalin ja Luxemburgin ilmastoasioista vastaavat ministerit tapasivat keskiviikkona 25.4. Pariisissa 2050 Pathways Platform -tapahtuman yhteydessä Ranskan kutsusta. Ministerit vaativat Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden mukaisen kunnianhimoisen pitkän aikavälin strategian laatimista ja toimeenpanoa kaikissa maissa, erityisesti Euroopan unionissa.

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen kertoi Pariisissa Suomen olevan sitoutunut vähentämään ripeästi päästöjään ja tavoittelevan hiilineutraaliutta vuoteen 2045 mennessä.

- Hiilen energiakäytön lopettaminen vuoteen 2029 mennessä on tärkeä edistysaskel tällä tiellä, Tiilikainen sanoi tiedotteen mukaan.

Tiilikaisen mukaan EU tarvitsee kunnianhimoisen tavoitteen ja strategian sen saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä. Yksi EU:n ilmastopolitiikan kulmakivistä on sen päästökauppajärjestelmä.

- Pidän tärkeänä, että päästökauppajärjestelmää vahvistetaan edelleen ja myös laajennetaan. Olen ehdottanut kollegoilleni päästökaupan laajentamista kiinteistökohtaiseen lämmitykseen ja jäähdytykseen, Tiilikainen sanoi Pariisissa.

Ilmastonmuutos nähdään myös turvallisuusriskinä

Ilmastonmuutokseen liittyvistä riskeistä puhuttiin Helsingissä myös viime viikolla Maanpuolustuksen erikoiskurssilla.

Muutokset ympäristössä ja säässä panevat liikkeelle erilaisia kriisejä ja monimutkaisten vaikutusketjujen hahmottaminen on oleellista tarkasteltaessa ilmastonmuutoksen ja turvallisuuspolitiikan välisiä linkityksiä.

Suomea eivät ehkä ensimmäisenä uhkaa hirmumyrskyt ja kuivuus, mutta muualla esiintyessään nämä ilmiöt voivat aiheuttaa riskejä myös omalle yhteiskunnallemme ja sen taloudelle.

Maanpuolustuksen kurssilla ilmastonmuutos otettiin aiheeksi ensimmäisen kerran. Tästä eteen päin aihetta aiotaan käsitellä kaikilla maanpuolustuksen kursseilla, kertoo Yle.

Maanpuolustuksen kurssilla, jonne osallistumaan oli kutsuttu yhteiskunnan vaikuttajia kuten kansanedustajia, tutkijoita ja yritysjohtajia, ei keskusteltu ilmastonmuutoksen hillitsemisestä. Sen sijaan keskityttiin sopeuttaviin toimiin, jotka ovat tärkeitä ilmastonmuutoksen vaikutusten kontrolloimisessa.

Toimia on tehostettava kiireesti

Kuuden EU-maan ministeri totesivat, että ilmastotieteen tulokset ovat hälyttäviä, ja lokakuussa julkaistava Hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n 1,5 asteen raportti soittaa kelloja entistä äänekkäämmin.

Tieteen valossa kaikkien maiden on kiireellisesti tehostettava toimiaan Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Euroopan unionin on säilytettävä ilmastojohtajuutensa ja saatava kaikki Pariisin ilmastosopimuksen osapuolet mukaan taisteluun ilmastonmuutosta vastaan, ministerit summasivat.

Eurooppa-neuvosto kehotti 22. maaliskuuta Euroopan komissiota valmistelemaan pitkän aikavälin strategian viimeistään vuoden 2019 ensimmäiseen neljännekseen mennessä. Komissio on vahvistanut laativansa ehdotuksen strategiaksi mahdollisimman pian.

Brune Poirson, Eva Svedling, Eric Wiebes, Kimmo Tiilikainen, José Mendes, André Weidenhaupt ja Karsten Sach painottivat Pariisissa, että laadittavan strategian on oltava nykyistä kunnianhimoisempi, esitettävä kehityspolkuja kohti nollapäästöjä sekä laadittava tarvittavat välitavoitteet. Tapaamiseen osallistuneet maat korostivat sitoutuvansa valmistelemaan vastaavan, kaikkia sektoreita koskevan strategian myös kansallisella tasolla.

Vähähiiliseen talouteen tulee siirtyä globaalin oikeudenmukaisuuden hengessä ja tavalla, joka tukee YK:n kestävän kehityksen Agenda2030-tavoitteiden saavuttamista.

Satu Hotakainen/EU-uutiset.fi
Kommentit
Tietoa Satu Hotakainen 1373 Articles
EU-uutiset.fi -verkkolehden toimittaja ja uutispäällikkö.