Komissio haluaa vahvistaa työntekijöiden suojelua syöpää aiheuttavilta kemikaaleilta

Euroopan komissio on julkaissut ehdotuksen, jolla on tarkoitus rajoittaa työntekijöiden altistumista esimerkiksi metalliteollisuudessa käytettäville karsinogeeneille.

Komission työ EU-tason sitovien raja-arvojen luomiseksi on ollut käynnissä jo usean vuoden ajan. Huhtikuussa julkaistu karsinogeenilistaus on nykyisen komission kolmas ja viimeinen.

Raja-arvoilla määritellään syöpää aiheuttavien kemikaalien enimmäispitoisuus työpaikkojen hengitysilmassa. Listauksella rajoitetaan yhteensä 26 karsinogeenin altistumista EU:n työpaikoilla.

Komission mukaan nyt ehdotetuilla viidellä raja-arvolla parannettaisiin EU:ssa yli miljoonan työntekijän työoloja ja voitaisiin estää yli 22 000 työperäistä sairastumista.

EU-uutiset.fi
Kommentit
Tietoa EU-uutiset.fi 2345 Articles
EU-uutiset.fi tekee journalismia Euroopan unionin päätöksenteosta. Verkkolehden tarkoituksena on pitää suomalaiset kärryillä siitä, mitä EU:ssa tapahtuu ja kuinka se vaikuttaa suomalaisiin, jos ei suoraan, niin eurooppalaisina.