MTK: EU:n uuteen maatalouspolitiikkaan otettaneen mallia Suomen vesiensuojelutoimista

Tilintarkastajat arvioivat viljelijöiden tukia. Kuva: pexels.com
Tilintarkastajat arvioivat viljelijöiden tukia. Kuva: pexels.com

EU:ssa puuhataan parhaillaan maatalouspolitiikan uudistusta tulevalle vuosikymmenelle. Marraskuun lopulla annetulla tiedonannolla linjattiin jo tulevan uudistuksen suuntaviivoja.

Varsinainen esitys tulevan ohjelmakauden rahoituskehyksestä on tarkoitus julkistaa toukokuun alussa ja tarkemmat lainsäädäntöesitykset komissio on luvannut antaa alkukesästä.

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto arvioi tiedotteessaan, että ilmastonmuutoksen torjuntaan ja siihen sopeutumiseen liittyviä tavoitteita on varmasti mukana aiempaa enemmän. Liitto arvioi, että todennäköisesti myös vesiensuojeluun liittyviä toimenpiteitä on mukana selvästi aiempaa laajemmassa mittakaavassa.

Komissiosta tihkuneiden tietojen perusteella yhteisen maatalouspolitiikan vesiensuojelutoimiin otettaisiin mallia suomalaisten maanviljelijöiden toteuttamista toimista, maa- ja metsätaloustuottajain liiton tiedotteessa kerrotaan. Suomessa peltoviljelyssä on koko EU -jäsenyyden ajan toteutettu vapaaehtoisia vesiensuojelutoimia, joihin on sitoutunut noin 90 prosenttia suomalaisista viljelijöistä.

Pakollisista toimista ei erillistä korvausta

Maa- ja metsätaloustuottajain liiton mukaan nyt näyttää siltä, että komissiossa otetaan mallia suomalaisten viljelijöiden tekemästä työstä siirtämällä osa Suomessa tehdyistä vapaaehtoisista toimista kaikkia EU:n viljelijöitä koskeviksi pakollisiksi toimenpiteiksi. Liitto kuitenkin totetaa, että muutos ei ole suomalaisten viljelijöiden kannalta pelkästään positiivinen asia, sillä pakollisista toimista ei voida maksaa erillistä korvausta.

Pääsääntöisesti suomalaisten viljelijöiden toteuttamat toimet ovat viljellyllä peltolohkolla toteutettavia viljelysuunnitteluun, lannoitukseen, talviaikaiseen kasvipeitteisyyteen sekä vesistöjen varrella oleviin suojakaistoihin liittyviä toimenpiteitä. Näillä toimilla pyritään saamaan mahdollisimman suuri osa lannoituksessa annetuista ravinteista sadon mukana pois pellolta sekä vähentämään eroosion ja ravinnekuormituksen riskiä sekä tiettyyn rajaan asti myös vähentämään maahan kertyneiden ravinteiden määrää. Tärkeimmät ja kustannustehokkaimmat ravinteiden huuhtoutumista vähentävät toimet tehdään pellolla.

Yhteiseen maatalouspolitiikkaan on jokaisessa uudistuksessa tullut uusia tavoitteita. Niin käynee myös täällä kertaa. Politiikan perustana on kuitenkin edelleen kohtuuhintaiset elintarvikkeet kuluttajalle ja kohtuullinen toimeentulo viljelijälle.

EU-uutiset.fi
Kommentit
Tietoa Satu Hotakainen 1373 Articles
EU-uutiset.fi -verkkolehden toimittaja ja uutispäällikkö.