Mepit pohtivat, miten radikalisoitumista voisi ehkäistä

Euroopan parlamentin terrorismia käsittelevä erityisvaliokunta (TERR) kuulee tänään asiantuntijoita ja kenttätyöntekijöitä vierastaistelijoiden motiiveista sekä radikalisoitumisen syistä. Mepit ja panelistit puivat erityisesti verkossa ja vankiloissa tapahtuvaa radikalisoitumista. Valiokunnan keskustelussa pohditaan keinoja, joilla radikalisoitumista voidaan ehkäistä ja torjua.

EU-uutiset.fi
Kommentit
Tietoa EU-uutiset.fi 2345 Articles
EU-uutiset.fi tekee journalismia Euroopan unionin päätöksenteosta. Verkkolehden tarkoituksena on pitää suomalaiset kärryillä siitä, mitä EU:ssa tapahtuu ja kuinka se vaikuttaa suomalaisiin, jos ei suoraan, niin eurooppalaisina.