Eurooppalaisten puolueiden rahoitustuen sääntöjä uudistettiin

Euroopan parlamentti Strasbourgissa. Kuva: Trond H. Trosdahl/EU-uutiset.fi
Euroopan parlamentti Strasbourgissa. Kuva: Trond H. Trosdahl/EU-uutiset.fi

Eurooppalaiset puolueet ovat oikeutettuja unionin rahoitustukeen. Euroopan parlamentin hyväksymät uudet säännöt linjaavat nyt, että enää jatkossa yksilöt eivät voi muodostaa Euroopan tason poliittista puoluetta, näin voivat tehdä ainoastaan kansallisen tason poliittiset puolueet.

Tarkoituksena on ollut estää yksittäistä henkilöä muodostamasta useamman kuin yhden eurooppalaisen puolueen tavoitellakseen runsaampaa rahoitustukea unionilta.

Euroopan tason poliittisista puolueista ja säätiöistä annetun asetuksen tarkistuksella tukitaan porsaanreikiä, jotka ovat aiemmin johtaneet Euroopan veronmaksajien rahojen väärinkäyttöön. Joissakin tapauksissa yhden ja saman kansallisen puolueen yksittäiset jäsenet ovat tukeneet useiden Euroopan tason puolueiden perustamista.

Menetelmässä, jolla EU:n rahoitusta on jaettu Euroopan tason poliittisille puolueille, ei ole myöskään otettu riittävästi huomioon Euroopan parlamentin vaalitulosta. Lisäksi puolueiden on ollut vaikea täyttää vaatimukset, jotka tällaisen rahoituksen saamiseksi on asetettu.

Hyväksyttyjen muutosten myötä rahoitus kytketään tiiviimmin ääniosuuteen. Tämä toteutetaan kasvattamalla vaalituloksen perusteella kohdennettavaa osuutta kokonaispotista 90 prosenttiin, kun se on nykyisin 85 prosenttia. Nykyjärjestelmässä 15 prosenttia rahoituksesta on jaettu kaikkien puolueiden kesken riippumatta niiden edustamien äänestäjien määrästä.

Muutoksilla myös lisätään avoimuutta ja autetaan EU-kansalaisia näkemään selvemmin Euroopan tason poliittisten puolueiden ja kansallisten puolueiden väliset yhteydet. Kansallisten puolueiden on jatkossa julkaistava selvästi verkkosivustoillaan Euroopan tason puolueensa logo ja poliittinen ohjelma. Kansallisia puolueita kehotetaan myös julkaisemaan tieto puoluetta edustavien Euroopan parlamentin jäsenten sukupuolijakaumasta.

- Euroopan tason poliittisilla puolueilla on keskeinen ja kasvava rooli, kun Euroopan kansalaisten ja Euroopan unionin poliittisen järjestelmän välille pyritään luomaan suora yhteys. Kansalaisten on tiedettävä, ketä he äänestävät, kun he menevät uurnille ensi vuonna Euroopan parlamentin vaaleissa, joten on hyvä, että nämä muutokset selventävät kansallisten ja Euroopan tason puolueiden välisiä yhteyksiä, komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans totesi.

Komissio teki ehdotuksensa Euroopan tason poliittisia puolueita ja säätiöitä koskevien sääntöjen uudistamisesta vuonna 2017 unionin tilasta pidetyn puheen jatkotoimenpiteenä. Muutoksilla pyritään lisäämään avoimuutta, jotta ihmiset tietävät, minkä puolesta he äänestävät Euroopan parlamentin vaaleissa, vahvistetaan demokraattista oikeutusta, kun rahoitus vastaa paremmin äänestäjien tahtoa, ja vahvistetaan noudattamisen valvontaa, jotta julkisten varojen väärinkäyttöä voidaan torjua paremmin ja periä varoja takaisin.

Euroopan tason poliittisten puolueiden roolista määrätään Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa, jonka mukaan ”Euroopan tason poliittiset puolueet myötävaikuttavat eurooppalaisen poliittisen tietoisuuden muodostumiseen ja unionin kansalaisten tahdon ilmaisemiseen”. Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussäännöstä ja rahoituksesta vuonna 2014 annetulla asetuksella lisättiin Euroopan tason poliittisten puolueiden ja niitä lähellä olevien poliittisten säätiöiden näkyvyyttä, tunnustamista, vaikuttavuutta, avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta.

EU-uutiset.fi
Kommentit
Tietoa Satu Hotakainen 1373 Articles
EU-uutiset.fi -verkkolehden toimittaja ja uutispäällikkö.