Komissio haluaa helpottaa sähköisen todistusaineiston saantia

Komissio helpottaa sähköisen todistusaineiston saantia. Kuva: Dreamstime Stock Photos
Komissio helpottaa sähköisen todistusaineiston saantia. Kuva: Dreamstime Stock Photos

Komissio ehdottaa uusia sääntöjä, joiden nojalla poliisi- ja oikeusviranomaisilla olisi tarvittaessa helpommin pääsy tutkimaan sähköposteja ja pilvipalveluihin tallennettuja asiakirjoja.

Tarkoituksena on helpottaa ja nopeuttaa esimerkiksi terrorismia koskevaa tutkintaa, rikoksesta epäillyn syytteeseen asettamista sekä saada käsiin tuomitsemisessa tarvittavaa sähköistä todistusaineistoa. Uusien sääntöjen ansiosta ajatellaan myös EU-jäsenvaltioiden rajat ylittävän tutkinnan helpottuvan.

- Me emme voi sallia rikollisten ja terroristien hyödyntää nykyaikaisia sähköisen viestinnän teknologioita rikollisen toimintansa salaamiseksi ja oikeuden välttämiseksi. Rikollisille ja terroristeille ei saa antaa mahdollisuutta piilotella Euroopassa, ei verkossa eikä sen ulkopuolella. Tänään esitetyillä ehdotuksilla otetaan käyttöön ennennäkemättömät keinot, joilla toimivaltaiset viranomaiset pystyvät kokoamaan sähköistä todistusaineistoa nopeasti ja tehokkaasti rajojen yli, sanoi tiedotteessa komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans.

Hänen mukaansa sähköisen todistusaineiston merkitys rikosoikeudellisessa menettelyssä on kasvanut merkittävästi.

- Samalla annetaan myös vahvat turvatakeet, joilla varmistetaan kaikkien asianosaisten oikeudet ja vapaudet, Timmermans vakuutti.

Oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvoasioista vastaava komissaari Věra Jourová puolestaan totesi lainvalvontaviranomaisten käyttämien menetelmien olevan vieläkin työläitä, kun taas rikollisilla on käytössään nopeaa huipputeknologiaa.

- Lainvalvontaviranomaisten on saatava käyttöönsä 2000-luvun menetelmiä rikosten ratkaisemiseksi aivan kuten rikollisetkin käyttävät 2000-luvun menetelmiä rikosten tekemiseksi.

Rikolliset ja terroristit käyttävät viestintään tekstiviestejä, sähköposteja ja sovelluksia. Yli puoleen kaikista rikostutkimuksista sisältyy nykyään rajat ylittävä pyyntö saada tutustua sähköiseen todistusaineistoon, joka on toisessa jäsenvaltiossa tai EU:n ulkopuolella sijaitsevan palveluntarjoajan hallussa. Kyseisen todistusaineiston saamiseksi tarvitaan oikeudellista yhteistyötä ja keskinäistä oikeusapua, koska tällä hetkellä prosessi on komission mukaan aivan liian hidas ja työläs.

Nykyään melkein kahta kolmasosaa rikoksista, joita koskevaa sähköistä todistusaineistoa on toisessa maassa, ei voida tutkia asianmukaisesti eikä asiassa voida nostaa syytteitä lähinnä siksi, että todistusaineiston keräämiseen menee liikaa aikaa, tai lainsäädännön hajanaisuuden vuoksi. Tänään esitetyillä ehdotuksilla nopeutetaan ja tehostetaan sähköisen todistusaineiston saantia ja edistetään siten tämän porsaanreiän tukkimista.

EU-uutiset.fi
Kommentit
Tietoa Satu Hotakainen 1373 Articles
EU-uutiset.fi -verkkolehden toimittaja ja uutispäällikkö.