EU:n ja Japanin vapaakauppasopimuksessa suomalaisyrityksiä koskee metsäteollisuuden tullien aleneminen

Donald Tusk, Shinzo Abe ja Jean-Claude Juncker. Kuva: EU/Etienne Ansotte

EU:n historian suurin kahdenvälinen vapaakauppasopimus alentaa tai poistaa valtaosan unionin ja Japanin välisistä tulleista.

Neuvottelut aloitettiin vuoden 2013 alussa. Neuvoteltavan sopimuksen soveltamisala on tämän jälkeen laajentunut ja syventynyt siinä määrin, että on asianmukaisempaa kutsua sitä talouskumppanuussopimukseksi. Kuten muissakin EU:n hiljattain tekemissä sopimuksissa, Japanin kanssa solmittava kumppanuus ulottuu pidemmälle kuin vain kaupankäyntiin. Sopimus lujittaa kumppanuutta merkittävällä tavalla, ja sitä on tarkoitus kehittää vielä entisestään. Sopimuksen nimestä ei aiheudu mitään oikeudellisia vaikutuksia.

Yli 90 prosenttia EU:n Japaniin suuntautuvasta viennistä on tullitonta sopimuksen voimaantulon jälkeen. Kun sopimus on pantu kokonaisuudessaan täytäntöön, 97 prosenttia EU:sta Japaniin suuntautuvasta tavaraviennistä on tullitonta. Muihin tullinimikkeisiin kuuluvien tavaroiden kauppaa vapautetaan joko tariffikiintiöin tai tullinalennuksin. Tästä koituu EU:n viejille noin miljardin euron vuotuiset säästöt.

Kokonaisuudessaan EU-viennin arvo Japaniin on vuosittain noin 86 miljardia euroa. Suomea koskee etenkin metsäteollisuuden tullien aleneminen.

Kaikkien puutuotteiden tullit poistetaan kokonaan, mikä tärkeimpien tuotteiden osalta tapahtuu vaiheittain seitsemän vuoden aikana. Tullit poistuvat useimmilta puutuotteilta heti, mutta joidenkin vähemmän tärkeämpien tullinimikkeiden tuotteiden osalta tämä tapahtuu vasta 10 vuoden jälkeen.

Japani on erittäin tärkeä vientikohde eurooppalaisille viljelijöille ja elintarviketuottajille. Viennin vuotuinen arvo on yli 5,7 miljardia euroa. Japani onkin EU:n neljänneksi suurin maataloustuotteiden vientikohde. Ajan mittaan noin 85 prosenttia EU:n maatalouselintarvikkeista voidaan viedä Japaniin kokonaan ilman tulleja. Tämä on 87 prosenttia maatalouselintarvikkeiden viennin nykyarvosta.

Sopimuksella joko poistetaan tullit tai alennetaan niitä voimakkaasti sellaisten maataloustuotteiden osalta, joiden vientiä kohtaan EU:lla on suuri kiinnostus. Tällainen tuote on esimerkiksi sianliha, joka on tärkein EU:sta Japaniin vietävä maataloustuote. Sopimuksen myötä tuoreen sianlihan viennistä tulee lähes tullitonta ja sianlihajalosteita voidaan viedä kokonaan ilman tulleja. Naudanlihan tullit alenevat 38,5 prosentista 9 prosenttiin 15 vuoden aikana.

EU:sta Japaniin suuntautuvan viinin viennin arvo on jo noin miljardi euroa vuodessa. Viini on näin ollen arvona mitattuna EU:n toiseksi tärkein Japaniin vietävä maataloustuote. EU:sta vietävien viinien ja muiden alkoholijuomien tullit, jotka ovat tällä hetkellä 15 prosenttia, poistuvat heti, kun sopimus tulee voimaan. Lisäksi on otettu käyttöön prosessi, jonka avulla Japani voi helpommin ja nopeammin hyväksyä eurooppalaisten tuottajien käyttämät keskeiset lisäaineet.

EU-uutiset.fi
Kommentit
Tietoa Satu Hotakainen 1373 Articles
EU-uutiset.fi -verkkolehden toimittaja ja uutispäällikkö.