Keskuskauppakamari: Amerikkalaistyylinen ryhmäkanne ei sovi Suomeen

Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa ei halua Suomeen amerikkalaistyylistä ryhmäkannetta. Kuva: Roni Rekomaa, Lehtikuva
Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa ei halua Suomeen amerikkalaistyylistä ryhmäkannetta. Kuva: Roni Rekomaa, Lehtikuva

Euroopan komission julkistama Kuluttajat vahvempaan asemaan -lakipaketti sisältää ryhmäkannetta koskevan direktiiviehdotuksen. Ryhmäkanteen toteutuminen komission esittämässä muodossa tekisi Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtajan Leena Linnainmaan mukaan tyhjäksi suomalaisen tasapainoisen ryhmäkannesääntelyn ja virkavastuulla tehtävän harkinnan.

Ehdotus sisältää Linnainmaan mukaan piirteitä amerikkalaisesta ryhmäkannekäytännöstä, jossa yksityiset tahot voivat tehtailla kanteita.

Komission viime viikolla julkaiseman Kuluttajat vahvempaan asemaan -hankkeen myötä oikeutetut yksiköt voivat nostaa kuluttajien puolesta edustajakanteita ja jäsenvaltioiden kuluttajaviranomaisten valta määrätä seuraamuksia lisääntyy.

Toisin kuin Keskuskauppakamari, Suomen Kuluttajaliitto on tyytyväinen EU:n kuluttajansuojaa koskeviin ehdotuksiin. Liitto katsoo komission esityksen parantavan kuluttajansuojaa monin eri tavoin.

Keskeisimpinä parannusehdotuksina Kuluttajaliitto pitää ryhmäkannemahdollisuuden antamista kuluttajajärjestöille ja tuntuvia seuraamuksia kuluttajien oikeuksia loukkaaville yrityksille.

Suomessa vain kuluttaja-asiamies voi nostaa ryhmäkanteen

Tällä hetkellä Suomessa ainoastaan kuluttaja-asiamiehellä on oikeus ryhmäkanteen nostamiseen toimivaltaansa kuuluvissa asioissa, mutta tätä oikeuttaan hän ei ole koskaan käyttänyt.

Komission ehdottama eurooppalainen ryhmäkanne kuitenkin poikkeaa amerikkalaisesta ryhmäkanteesta komission mukaan siten, että Euroopassa ryhmäkanteella voisi ainoastaan hakea korvausta kärsitystä vahingosta eikä kyseessä siis olisi komission mukaan rangaistusmaksu. Keskuskauppakamarin näkemyksen mukaan EU olisi kuitenkin juurikin matkaamassa kohti rangaistusluontoisia vahingonkorvauksia.

- Komissio esittää, että paketti välttää amerikkalaisen ryhmäkanteen ongelmat, vaikka tosiasiassa direktiiviehdotus rakentuu pitkälti surullisenkuuluisalle amerikkalaiselle järjestelmälle, Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa toteaa tiedotteessa.

Dieselgate tönäisi EU:n parantamaan kuluttajansuojaa – Kuluttajaliitto kiittää ryhmäkannemahdollisuudesta- EU:n kuluttajansuojaa koskevat säännöt ovat jo nyt maailman tiukimpien joukossa,… Lue lisää

Linnainmaan näkemyksen mukaan komissio olisi rakentamassa ehdotuksensa amerikkalaistyylisen opt-out-periaatteen pohjalta, jossa kanne nostetaan kaikkien vastaavassa tilanteessa olevien puolesta, jopa heidän siitä tietämättä.

- Uudessa paketissa otetaan amerikkalainen linja ehdottamalla kuluttajaviranomaisille oikeus määrätä suuria seuraamusmaksuja, jopa neljä prosenttia yrityksen liikevaihdosta. Eurooppalainen järjestelmä on tähän asti perustunut todellisen vahingon korvaamiseen, mutta nyt sen päälle ehdotetaan seuraamusmaksuja, Linnainmaa sanoo.

Rangaistusluonteisuuden lisäksi ongelmana on Linnainmaan mukaan vallan keskittyminen. Kuluttajaviranomaisten tehtävänä on Suomessa ohjeistaa, valvoa ja ajaa kuluttajien etua, tarvittaessa myös tuomioistuimissa. Suomalaiseen viranomaisten toimivallanjakoon ei Keskuskauppakamarin mukaan sovi, että ohjeistava ja valvova viranomainen määräisi itse myös suuria seuraamusmaksuja.

Suomessa pitäisi Linnainmaan mukaan toimia jatkossakin niin, että ryhmäkanteissa kantajana toimii kuluttaja-asiamies eivätkä yksityiset tahot.

- Suomessa on tasapainoinen ryhmäkannesääntely ja hyväksi havaittu kuluttaja-asiamiesinstituutio. Suomen on tehtävä työtä sen eteen, ettei EU tuo järjestelmäämme amerikkaistyylistä rahastukseen ja painostukseen perustuvaa  oikeudenkäyntiteollisuutta, Linnainmaa toteaa.

Satu Hotakainen/EU-uutiset.fi
Kommentit
Tietoa Satu Hotakainen 1373 Articles
EU-uutiset.fi -verkkolehden toimittaja ja uutispäällikkö.