Elintarviketurvallisuuteen liittyvät tieteelliset tutkimukset halutaan kansalaisille näkyviksi

Efsan tutkimusmateriaalit halutaan kansalaisille näkyviksi. Kuva: Dreamstime Stock Photos
Efsan tutkimusmateriaalit halutaan kansalaisille näkyviksi. Kuva: Dreamstime Stock Photos

Euroopan komissio pyrkii kehittämään elintarviketurvallisuuteen liittyvää tutkimusta.

Eurooppalainen kansalaisaloite ”Kielletään glyfosaatti ja suojellaan ihmisiä ja ympäristöä myrkyllisiltä torjunta-aineilta” toimitettiin komissiolle 6. lokakuuta 2017, ja sitä tuki 1 070 865 eurooppalaista.

Glyfosaatin käytön kieltämisen lisäksi aloitteessa pyydettiin myös, että Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisille toimitettujen tieteellisten tutkimusten läpinäkyvyyttä parannettaisiin ja lisättäisiin viranomaisten tilaamia tutkimuksia.

EU:ssa pyritään pitämään erillään vastuu elintarviketurvallisuuden riskiarvioinnista eli tieteellisistä tutkimuksista ja riskinhallinnasta eli poliittisista toimista. Tähän tarkoitukseen perustettiin riippumattomaksi EU-virastoksi Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (Efsa), joka vastaa elintarvikeketjua koskeviin riskeihin liittyvästä tieteellisestä neuvonnasta.

Efsan mukaan glyfosaatti ei ole syöpävaarallinen kun taas Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan torjunta-aine on "ehkä karsinogeeninen". Komissio teki yli miljoonan ihmisen kansalaisaloitteesta huolimatta päätöksensä Efsan arvioon nojaten ja salli glyfosaatille viiden vuoden jatkoluvan.

Tuolloin kansalaisten glyfosaattia koskevaan pyyntöön ei siis EU:ssa vastattu noin miljoonan EU-kansalaisen toiveiden mukaisesti, mutta nyt komissio pyrkii vastaamaan kansalaisten huoliin vahvistamalla tutkimusviranomaisen roolia ja hallintomallia.

Reaktiona eurooppalaisessa kansalaisaloitteessa esitettyihin kansalaisten huoliin komissio on esittänyt ehdotuksen, jolla parannetaan elintarviketurvallisuuteen liittyvien tieteellisten tutkimusten läpinäkyvyyttä.

Ehdotus perustuu myös komission toteuttamaan yleistä elintarvikelainsäädäntöä koskevan asetuksen toimivuustarkastukseen. Asetus on vuodelta 2002 ja sitä on näin ollen päivitettävä. Ehdotuksella asetetaan helpommin kansalaisten saataville tiedot, jotka on toimitettu Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle (EFSA) elintarvikeketjuun liittyvien lupahakemusten yhteydessä, annetaan komissiolle mahdollisuus pyytää lisätutkimuksia ja otetaan jäsenvaltioiden tutkijat mukaan tiiviimmin lupamenettelyihin.

- Puutumme tänään kansalaisten huolenaiheisiin parantamalla päätöksenteon läpinäkyvyyttä, tarjoamalla helpommin saataville asiaan liittyviä tietoja ja varmistamalla, että luotettavat, tieteeseen perustuvat riskinarvioinnit ovat edelleen elintarviketurvallisuutta koskevan päätöksenteon keskiössä, totesi komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans tiedotteessa.

Uudistuksen myötä jatkossa kansalaiset pääsisivät tutustumaan tieteellisiin tutkimuksiin, jotka elintarviketeollisuus on toimittanut riskiarviointiprosessin aikana.

Tarkoituksena on myös parantaa kansalaisille suunnattua riskiviestintää niin, että edistetään Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen antamiin tieteellisiin lausuntoihin ja riskinhallintapäätösten perusteisiin liittyvää tietoisuutta ja niiden ymmärtämistä ja selitetään niitä paremmin.

Satu Hotakainen/EU-uutiset.fi
Kommentit
Tietoa Satu Hotakainen 1373 Articles
EU-uutiset.fi -verkkolehden toimittaja ja uutispäällikkö.