Suomi toivoo EU:lta koheesiorahoitusta Itä- ja Pohjois-Suomeen

Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho. Kuva: Laura Kotila/Valtioneuvoston kanslia
Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho. Kuva: Laura Kotila/Valtioneuvoston kanslia

Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho edustaa Suomea tänään torstaina 12. huhtikuuta yleisten asioiden neuvoston kokouksessa Brysselissä. Neuvosto keskustelee koheesiopolitiikan tulevaisuudesta. Aihe kytkeytyy EU:n tulevaan monivuotiseen rahoituskehykseen, jonka uusi kausi alkaa vuonna 2021.

Suomen lähtökohta valtioneuvoston tiedotteen mukaan on, että Ison-Britannian ero huomioidaan täysimääräisesti tulevan rahoituskehyksen kokonaistasossa. Nykyisten ja uusien rahoitustarpeiden osalta joudutaan arvioimaan varojen uudelleenkohdentamista.

Suomi katsoo, että alueellisen koheesion edetessä tarve EU:n yhteiselle koheesiorahoitukselle vähenee. Tavoitteena tulee olla myös kansallisen osarahoituksen kasvattaminen. Lisäksi Suomen kannan mukaan pitäisi kiinnittää huomiota yhteisten varojen oikea-aikaiseen käyttöön. Koheesiopolitiikan hallinnointia pitäisi yksinkertaistaa ja rahastojen välisiä sääntöjä yhdenmukaistaa.

Suomi tavoittelee suhteellisesti korkeampaa saantoa koheesiopolitiikassa. Koheesiopolitiikan rahoituksen kriteerejä, ehtoja ja niiden painotuksia tulisi Suomen kannan mukaan muuttaa tukemaan entistä tehokkaammin kasvua lisäävien rakenneuudistusten toteuttamista ja muuttoliikkeeseen vastaamista.

Riittävän perusrahoituksen lisäksi Suomen liittymissopimuksessa mainittu Itä- ja Pohjois-Suomen harvan asutuksen erityisasema turvataan. Myös muut erityispiirteet, kuten Itämeri, arktisuus ja Venäjän raja-alue tulee huomioida rahoituksessa.

EU:n yhtenäisyyden ja yhteisten sääntöjen noudattamiseksi koheesiorahoitusta tulee ohjata ennakkoehdoin ja ehdollisuuden periaate huomioon ottaen. On myös tärkeää löytää keinoja vahvistaa EU:n rahoituksen ja EU:n perusarvojen noudattamisen, erityisesti oikeusvaltioperiaatteen, välistä yhteyttä.

EU-uutiset.fi
Kommentit
Tietoa Satu Hotakainen 1373 Articles
EU-uutiset.fi -verkkolehden toimittaja ja uutispäällikkö.