Dieselgate tönäisi EU:n parantamaan kuluttajansuojaa – Kuluttajaliitto kiittää ryhmäkannemahdollisuudesta

Kuva: EU/Francois Walschaerts

EU:n kuluttajansuojaa koskevat säännöt ovat jo nyt maailman tiukimpien joukossa, mutta "dieselgaten" tapaiset tapaukset ovat viime aikoina osoittaneet, että sääntöjen täytäntöönpanoa on vaikea valvoa käytännössä.

Komission juuri julkaiseman Kuluttajat vahvempaan asemaan -hankkeen myötä oikeutetut yksiköt voivat nostaa kuluttajien puolesta edustajakanteita ja jäsenvaltioiden kuluttajaviranomaisten valta määrätä seuraamuksia lisääntyy. Hankkeella myös lisätään kuluttajansuojaa verkossa ja selkiytetään, että kuluttajia harhaan johtavat tuotteiden laatueroihin liittyvät käytännöt ovat kokonaan kiellettyjä.

Suomen Kuluttajaliitto on tyytyväinen EU:n kuluttajansuojaa koskeviin ehdotuksiin. Liitto katsoo komission esityksen parantavan kuluttajansuojaa monin eri tavoin.

Keskeisimpinä parannusehdotuksina Kuluttajaliitto pitää ryhmäkannemahdollisuuden antamista kuluttajajärjestöille ja tuntuvia seuraamuksia kuluttajien oikeuksia loukkaaville yrityksille.

Tällä hetkellä Suomessa ainoastaan kuluttaja-asiamiehellä on oikeus ryhmäkanteen nostamiseen toimivaltaansa kuuluvissa asioissa, mutta tätä oikeuttaan hän ei ole koskaan käyttänyt. Kuluttajaliitto onkin ajanut koko olemassa olonsa ajan kuluttajajärjestöille mahdollisuutta nostaa ryhmäkanne tilanteissa, joissa suuri määrä kuluttajia on kohdannut saman elinkeinonharjoittajan taholta samanlaisia ongelmia.

Dieselgaten eli eurooppalaisten autovalmistajien päästöhuijauksessa esimerkiksi Volkswagen on joutunut maksamaan vain viiden miljoonan euron sakot Euroopassa kun taas USA:ssa maksettavat korvaukset nousevat 25 miljardiin dollariin.

Komission ehdottama eurooppalainen ryhmäkanne kuitenkin poikkeaa amerikkalaisesta ryhmäkanteesta. Euroopassa ryhmäkanteella voisi ainoastaan hakea korvausta kärsitystä vahingosta, kyseessä ei olisi rangaistusmaksu.

Komission ensimmäisen varapuheenjohtajan Frans Timmermansin mukaan hankkeessa on kyse oikeudenmukaisista sisämarkkinoista, jotka hyödyttävät kuluttajia ja yrityksiä.

- Otamme käyttöön eurooppalaisen kollektiivisen oikeussuojakeinon, jota ryhmä kuluttajia voi käyttää hyvityksen saamiseksi vahinkoa kärsittyään, komissaari Timmermans sanoi tiedotteen mukaan.

Oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvoasioista vastaava komissaari Věra Jourová lisäsi, että globalisoituneessa maailmassa suuret yritykset ovat etulyöntiasemassa yksittäisiin kuluttajiin nähden, joten tilannetta on tasapainotettava.

- Eurooppalaisten edustajakanteiden tavoitteena on edistää oikeudenmukaisuutta kuluttajan kannalta, ei luoda lisää työtä lakiasiaintoimistoille. Kun seuraamukset ovat aiempaa kovemmat ja sidoksissa yrityksen vuotuiseen liikevaihtoon, kuluttajaviranomaisilla on vihdoin käytössään tehokkaat rangaistukset. Petkuttamisen on käytävä kalliiksi, komissaari Věra Jourová sanoi tiedotteen mukaan.

Kuluttajaliiton pääsihteerin Juha Beurlingin mukaan mahdollisuus ryhmäkanteeseen olisi voitu Suomessa saattaa kuntoon kansallisella lainsäädännöllä jo vuosia sitten.

- Hienoa, että ryhmäkanne kuluttajajärjestöille vihdoin liikahdi eteenpäin EU:n toimesta, Beurling sanoo tiedotteessa.

Beurlingin mukaan komission ehdotukseen sisältyy kuitenkin epävarmuustekijöitä ja Kuluttajaliitto pyrkii huolehtimaan yhdessä muiden eurooppalaisten kuluttajajärjestöjen kanssa siitä, että ryhmäkannetta ei vesitettäisi EU:n ja kansallisissa jatkovalmisteluissa.

- Toteutuessaan ryhmäkannemahdollisuus on Kuluttajaliitolle haaste, johon valmistautuminen pitää aloittaa heti, Berling sanoo.

Komission uuden ehdotuksen myötä kuluttajien oikeuksia törkeästi loukkaavat yritykset voivat joutua maksamaan tuntuvia korvauksia. Nyt yrityksille koituu toiminnastaan vain harvoin seurauksia.

- On absurdia, että nykyään elinkeinonharjoittaja voi harjoittaa rikollista toimintaa siihen asti, kunnes toiminta kielletään erikseen. Jos elinkeinonharjoittaja lopettaa rikoksen tekemisen kiellon tultua voimaan, ei rikoksesta aiheudu hänelle mitään seuraamuksia, Berling sanoo.

Satu Hotakainen/EU-uutiset.fi
Kommentit
Tietoa Satu Hotakainen 1373 Articles
EU-uutiset.fi -verkkolehden toimittaja ja uutispäällikkö.