Komissio epäilee kartelleja ja teki pistotarkastuksia mediayrityksiin

Euroopan komissio on suorittanut pistotarkastuksia useissa jäsenvaltioissa sellaisten yritysten tiloissa, jotka jakavat mediaoikeuksia eri urheilutapahtumissa tai niiden lähetystoiminnassa.

Komission huolena on, että yritykset ovat mahdollisesti rikkoneet EU-sääntöjä, jotka kieltävät kartellien muodostamisen ja rajoittavan yritystoiminnan. Tarkastus on suoritettu lehtitietojen mukaan muun muassa Rupert Murdochin 21th Century Foxiin. Yrityksen tiedottajan mukaan Fox Networks Group on tehnyt yhteistyötä komission tarkastajien kanssa.

EU-uutiset.fi
Kommentit
Tietoa EU-uutiset.fi 2345 Articles
EU-uutiset.fi tekee journalismia Euroopan unionin päätöksenteosta. Verkkolehden tarkoituksena on pitää suomalaiset kärryillä siitä, mitä EU:ssa tapahtuu ja kuinka se vaikuttaa suomalaisiin, jos ei suoraan, niin eurooppalaisina.