Euroopan unioni on maailman suurin kehitysavun antaja

Euroopan unioni jäsenmaineen on edelleen maailman suurin virallisen kehitysavun antaja. Kehitysapua annettiin viime vuonna 75,7 miljardia euroa, vahvistaa OECD-DAC.

Summa on 0,5 prosenttia EU:n bruttokansantuotteesta. Kehitysapukomiteassa (DAC) mukana olevien ei EU-maiden keskiarvo oli 0,21 prosenttia bkt:sta.

EU-uutiset.fi
Kommentit
Tietoa EU-uutiset.fi 2345 Articles
EU-uutiset.fi tekee journalismia Euroopan unionin päätöksenteosta. Verkkolehden tarkoituksena on pitää suomalaiset kärryillä siitä, mitä EU:ssa tapahtuu ja kuinka se vaikuttaa suomalaisiin, jos ei suoraan, niin eurooppalaisina.