Viime vuonna EU-alueella ainoastaan Suomessa työtunnin hinta laski

Kuva: pixabay.com

Viime vuonna yksi työtunti EU-alueella maksoi keskimäärin 26,8 euroa ja euroalueella 30,3 euroa. Asia ilmenee Eurostatin tuoreista tilastoista, joissa on huomioitu maiden koko talous maataloutta ja julkista hallintoa lukuunottamatta.

Työtunnin hinta vaihteli huomattavasti maittain. Bulgariassa tunti työtä maksoi keskimäärin 4,9 euroa, Romaniassa 6,3 euroa ja Liettuassa 8 euroa. Arvokkainta työ oli Tanskassa, 42,5 euroa, Belgiassa, 39,6 euroa, Luxemburgissa, 37,6 euroa sekä Ruotsissa 36,6 euroa. Suomessa työ on EU-alueen yhdennäksi arvokkainta. Työtunnin hinta oli viime vuonna 32,7 euroa.

EU:ssa ainoastaan Suomessa työn halpeni viime vuonna verrattuna vuoteen 2016. Suomessa työtunti maksoi 33,2 euroa vuonna 2016. Seuraavaan vuoteen mennessä työtunnin hinta oli laskenut 1,5 prosenttia.

Suomessa poikkeavan kehityksen taustalla on kilpailukykysopimus, jolla alennettiin työvoimakustannuksia pyrkimyksenä kilpailukyvyn ja työllisyyden kohtentaminen.

- Keinoina oli työnantajamaksujen alentaminen, työajan pidentäminen ilman palkkakompensaatiota ja julkisen sektorin lomarahojen määräaikainen leikkaus, SAK:n pääekonomisti Ilkka Kaukoranta kommentoi.

Ammattiliitto Pron kansainvälisten asioiden päällikkö Matti Koskinen uskoo niin ikään, että vuoden 2017 tilastoja selittää kilpailukykysopimus.

- Kilpailukykyyn vaikuttaa oleellisesti myös tuottavuus. Kun se on Suomessa hyvällä tolalla, kiitos osaavan, koulutetun ja joustavan työvoiman, niin olemme kilpailukykyisiä, vaikka työtunnin hinta on niin sanotusti Länsi-Euroopan maiden tasoa, pohtii Ammattiliitto Pron Koskinen.

Kaikkiaan EU-alueella työn tuntihinta nousi 2,3 prosenttia verrattuna vuoteen 2016 ja euroalueella 1,9 prosenttia. Vauhdikkaimmin työtunnin hinta on noussut Baltian maissa, 9 prosenttia Liettuassa, 7,4 prosenttia Virossa ja 7 prosenttia Latviassa. Euroalueen ulkopuolella suurin työtunnin hinnan kasvu tapahtui Romaniassa, 17,1 prosenttia sekä Bulgariassa 12 prosenttia.

Teollisuuden alalla työtunti maksoi EU:ssa 27,4 euroa ja euroalueella 33,4 euroa. Palvelualalla työtunnin hinta oli keskimäärin 26,6 euroa koko EU:n alueella ja 29,3 euroa euroalueella. Rakennusalalla tuntihinta työlle oli 23,7 euroa EU:ssa ja 26,7 euroa euroalueella.

Työn tuntihintaan on laskettu työntekijän palkan lisäksi myös muut kulut kuten työnantajan maksamat sosiaalimaksut.

Satu Hotakainen/EU-uutiset.fi
Kommentit
Tietoa Satu Hotakainen 1373 Articles
EU-uutiset.fi -verkkolehden toimittaja ja uutispäällikkö.