Lähes miljoona ihmistä sai EU-kansalaisuuden vuonna 2016

Vuonna 2016 noin 995 000 ihmistä hankki EU-jäsenmaan kansalaisuuden. Vuonna 2015 uusia EU-kansalaisia saatiin 841 000 ja vuonna 2014 heitä oli 889 000. 12 prosentilla EU-maan kansalaisuuden hankkineista oli jo ennestään toisen EU-maan kansalaisuus.

Valtaosa uusista EU-kansalaisista tuli Marokosta, Albaniasta ja Intiasta.

EU-uutiset.fi
Kommentit
Tietoa EU-uutiset.fi 2345 Articles
EU-uutiset.fi tekee journalismia Euroopan unionin päätöksenteosta. Verkkolehden tarkoituksena on pitää suomalaiset kärryillä siitä, mitä EU:ssa tapahtuu ja kuinka se vaikuttaa suomalaisiin, jos ei suoraan, niin eurooppalaisina.