Työeläke-lehti: Eläke-erot yleisiä EU-alueella

Taloustieteen professori Francesca Bettio kertoo Työeläke-lehdessä näkemyksiään eläke-erojen syistä EU-alueella. Kuva: Jenni Meronen
Taloustieteen professori Francesca Bettio kertoo Työeläke-lehdessä näkemyksiään eläke-erojen syistä EU-alueella. Kuva: Jenni Meronen

– Sukupuolten eläke-ero Euroopan unionissa on hälyttävän suuri, toteaa italialainen taloustieteen professori ja Euroopan komission asiantuntija Francesca Bettio Työeläke-lehdessä.

Naisten perinteisesti alempaa eläketurvaa on pyritty tasoittamaan puolison ansioiden perusteella maksetulla perhe-eläkkeellä. Useissa maissa järjestelyä on kuitenkin pidetty tasa-arvon vastaisena ja eläkeperusteen painopistettä on alettu siirtämään työntekoon. Bettio toteaa kuitenkin, että ei työntekoonkaan painottuva eläkejärjestelmä toimi naisten kannalta.

Viime vuosina eläkeikää on EU-maissa vähitellen nostettu. Tällöin naisille on alkanut kertyä uran loppupäässä enemmän työvuosia. Tätä Bettio pitää hyvänä ratkaisuna.

– Työvuosia kertyy naisille vähemmän perheenperustamisiässä alle 45-vuotiaina. Jos tätä ongelmaa ei yritetä ratkaista, on selvää, että jonkin ajan kuluttua naiset eivät voi enää kuroa eroa umpeen, kertoo lehdessä taloustieteilijä Bettio.

Bettio ilmaisee huolensa myös siitä, että avioerojen sekä vapaaehtoisesti sinkkujen määrä kasvaa koko ajan, mikä johtaa siihen, että todennäköisesti iäkkäänäkin ollaan yksin.

Sukupuolten eläke-eroja EU:n komissiolle tutkinut Bettio saapuu toukokuussa Suomessa pidettävän konferenssin pääpuhujaksi.

EU-uutiset.fi
Kommentit
Tietoa Satu Hotakainen 1373 Articles
EU-uutiset.fi -verkkolehden toimittaja ja uutispäällikkö.