EU tukee Kemiran ilmastomyönteistä tutkimustoimintaa

Kuva: Kemira/UNELMASTUDIO OY Ltd./Rami Lappalainen

Euroopan investointipankki (EIP) on allekirjoittanut 40 miljoonan euron lainan suomalaisen globaalin kemian alan yrityksen Kemira Oyj:n kanssa. Lainan mahdollisti Euroopan strategisten investointien rahasto ESIR, joka on keskeinen osa Euroopan investointiohjelmaa.  EIP-ryhmän ja Euroopan komission perustaman ESIRin tarkoituksena on parantaa Euroopan talouden kilpailukykyä.

Kemira käyttää komission tiedotteen mukaan lainan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintansa tehostamiseen muun muassa vedenkäsittelyn sekä sellu- ja paperikemikaalien alalla. Tavoitteena on kehittää uusia tuotteita ja teknologioita sellu- ja paperiteollisuudelle, kunnalliseen ja teollisuuden jätevesihuoltoon sekä kaivosteollisuuteen. T&k-ohjelma toteutetaan Kemiran tutkimuskeskuksessa Espoossa ja se turvaa osaltaan huippuluokan erityisosaamista vaativia työpaikkoja.

- Luonnonvarojen rajallisuudesta johtuen meidän on käytettävä niitä parhaalla mahdollisella tavalla. Kemiran tutkimus-, kehitys- ja innovointiohjelma auttaa paljon vettä käyttäviä teollisuudenaloja ottamaan käyttöön vahvemmin kiertotalouteen suuntautuneita toimintamalleja, mikä auttaa osaltaan lieventämään ilmastonmuutosta, sanoi tiedotteessa EIP:n Pohjois-Euroopan rahoituksesta vastaava varapääjohtaja Alexander Stubb.

Työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Kataisen mukaan Euroopan investointiohjelmaan kuuluva EIP:n allekirjoittama 40 miljoonan euron laina kuvaa sekä EU:n että Kemiran sitoutumista kiertotalouteen ja jätteen synnyn vähentämiseen.

- Se kuvaa myös osapuolten sitoutumista kasvun ja työpaikkojen tukemiseen. Tällä ESIRin piiriin kuuluvalla rahoituksella Kemira voi vahvistaa t&k-valmiuksiaan ja kehittää uusia tuotteita ja menetelmiä jätevesien käsittelyyn ja innovatiivisten ratkaisujen tutkimukseen esimerkiksi paperi-, sellu- ja kaivosteollisuudessa, Katainen totesi tiedotteessa.

Kiertotalouden edistäminen, jota myös Kemiran kehitysohjelma edustaa, on yksi EU:n tärkeimmistä painopisteistä. Kiertotaloudessa tuotteiden, materiaalien ja luonnonvarojen taloudellinen arvo pyritään säilyttämään mahdollisimman pitkään. Samalla minimoidaan jätteen synty.

EIP tukee yhdessä Euroopan komission kanssa rahoituksella ja hankeneuvonnan avulla EU-maita niiden siirtyessä kohti kiertotaloutta. Viimeisten viiden vuoden aikana EIP on osarahoittanut yhteensä 2,4 miljardin euron edestä kiertotaloushankkeita, jotka tukevat kestävää ja taloudellisesti järkevää kasvua, kilpailukykyä ja työllisyyttä Euroopassa ja laajemminkin.

EU-uutiset.fi
Kommentit
Tietoa Satu Hotakainen 1373 Articles
EU-uutiset.fi -verkkolehden toimittaja ja uutispäällikkö.