Komissio haluaa myös epätyypillisissä työsuhteissa olevat ja itsensätyöllistäjät sosiaaliturvan piiriin

Kuvituskuva Metson työntekijöistä Minera Esperanzassa, Calamassa, Chilessä. Kuva: Paola Villavicencio/Metso Corporation

Monissa EU-jäsenmaissa sosiaaliturvan kattavuus on puutteellinen eivätkä esimerkiksi alustatalouden keikkatyöläiset ja nollatuntisopimuksilla työskentelevät pääse sosiaaliturvan turvarakenteriden piiriin.

EU:n työssä käyvistä noin 40 prosenttia on epätyypillisissä työsuhteissa tai itsensätyöllistäjiä.

Komissio on nyt vahvistanut ensi kertaa EU-tasolla periaatteen, että kaikille työntekijäryhmille on taattava oikeus sosiaaliturvaan. Sosiaaliturvan laajentamista koskevat suositukset julkaistiin 13. maaliskuuta.

Komissio suosittelee, että sosiaaliturvajärjestelmiin kuuluminen työttömyysvakuutusta lukuunottamatta pitäisi tehdä pakolliseksi kaikille erityisryhmille. Jäsenmaita myös kannustetaan nostamaan etuuksien tasoa, sillä sosiaaliturvan taso ei usein epätyypillisissä työsuhteissa ole riittävä.

Ehdotus kattaa sosiaaliturvan tarpeen silloin, kun työntekijä jää työttömäksi, sairastuu ja tarvitsee terveydenhoidon palveluita, jää vanhempainvapaalle tai joutuu lopettamaan työskentelyn johtuen työtapaturmasta, vammautumisesta tai ikääntymisestä.

Siinä tapauksessa, että palkansaaja ryhtyisi itsensätyöllistäjäksi, komissio haluaisi helpottaa sosiaaliturvan siirrettävyyttä eli sosiaaliturvaan liittyvien oikeuksien säilymistä työtilanteen muuttuessa.

Suomen palkansaajajärjestöt pitävät tärkeänä sitä, että huolehditaan kaikkien työntekijäryhmien sosiaaliturvan riittävyydestä.

Suositukset eivät kuitenkaan velvoita jäsenmaita mihinkään vaan ne voivat valita, ryhtyvätkö suositusten edellyttämiin lakiuudistuksiin.

Satu Hotakainen/EU-uutiset.fi
Kommentit
Tietoa Satu Hotakainen 1373 Articles
EU-uutiset.fi -verkkolehden toimittaja ja uutispäällikkö.