EU-ministerit keskustelivat sosiaalisen Euroopan tulevaisuudesta vuoden 2020 jälkeen

Kuvistuskuva: Jari Lindström. Kuva: EU

EU:n työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asiain (TSTK) neuvosto kokoontui eilen Brysselissä. Ministerit keskustelivat päivän aikana muun muassa sosiaalisen Euroopan tulevaisuudesta vuoden 2020 jälkeen. Suomea kokouksessa edustivat sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila ja työministeri Jari Lindström.

Ministerit kävivät periaatekeskustelun siitä, millaisena jäsenmaat näkevät sosiaalisen Euroopan tulevaisuuden vuoden 2020 jälkeen. Keskustelussa jäsenmaat toivat esiin näkemyksiään siitä, miten EU parhaiten voisi parantaa työllisyyttä ja millä tavoin EU:n jäsenmaiden pitäisi lähentyä toisiaan sosiaalisissa kysymyksissä.

Bulgarian työ- ja sosiaaliministeri Biser Petkov summasi kokouksen antia lehdistötilaisuudessa. Petkovin mukaan keskustelussa keskityttiin siihen, miten sosiaalipolitiikkaa ja talouspolitiikkaa yhdistetään niin, että EU:n monivuotinen rahoituskehys osaltaan tukee sosiaalisen Euroopan kehitystä.

Hyvinvointitalouden perustana on visio yhteiskunnasta, joka tarjoaa kaikille hyvän elämän edellytykset ja jossa talouspolitiikka edistää ihmisten hyvinvointia samalla, kun lisääntyvä hyvinvointi parantaa talouden tilaa. Hyvinvointitalouteen liittyvä ajattelutapa on erityisen tärkeä nyt, kun työ ja teknologia ovat jatkuvassa muutoksessa.

Suomen mielestä Euroopan sosiaalisen ulottuvuuden on myös 2020-luvulla perustuttava osallistavaan, kestävään kasvuun ja sisämarkkinoiden oikeudenmukaisuuteen. Taloudellisen kasvun, työllisyyden ja sosiaalisen kehityksen pitää Suomen näkemyksen mukaan tukea toisiaan.

- Toinen keskeinen osa-alue keskustelussa oli sukupuolten välisen palkkaeron kurominen umpeen. Keskustelimme niistä konkreettisista keinoista, joilla naisia ja tyttöjä voidaan rohkaista ottamaan osaa työmarkkinoihin ja tuomaan lisää lahjakkuutta ja taitoja työelämään, Biser Petkov sanoi.

Neuvoston asialistalla oli myös nuorisotyöttömyys. Ministerit hyväksyivät työllisyyskomitean tärkeimmät viestit investoinneista nuorisotyöllisyyteen ja nuorisotakuun täytäntöönpanoon EU-maissa sekä suosituksen laadukkaan ja tehokkaan oppisopimuskoulutuksen eurooppalaisista puitteista.

Suomi nostaa keskustelussa esille tarpeen vastata kansallisesti, EU-tasolla ja globaalisti työmarkkinoiden ja yhteiskunnan haasteisiin, joita automaation, digitalisaation ja työn kansainvälistymisen aiheuttama työn murros synnyttää.

Ministerit keskustelevat myös naisten ja miesten työllisyysasteen nostamisesta. Asialistalla ovat lisäksi muun muassa sukupuolten väliset palkkaerot.

Satu Hotakainen/EU-uutiset.fi
Kommentit
Tietoa Satu Hotakainen 1373 Articles
EU-uutiset.fi -verkkolehden toimittaja ja uutispäällikkö.