Valtiovarainministerit käsittelevät pankkipakettia

Valtiovarainministeri Petteri Orpo kertoi uudesta kalastuslaista 16.10.2014 valtion yleisistunnon jälkeen.. Kuva Laura Kotila/VNK
Arkistokuva: Valtiovarainministeri Petteri Orpo kertoi uudesta kalastuslaista 16.10.2014 valtion yleisistunnon jälkeen.. Kuva Laura Kotila/VNK

EU-maiden valtiovarainministerit käsittelevät muun muassa pankkien riskien vähentämistä tavoittelevaa pakettia sekä verosuunnitteluun liittyvien tietojen julkistamissääntöjä tiistaina 13. maaliskuuta, kun talous- ja rahoitusasioiden neuvosto kokoontuu Brysselissä. Euroryhmä keskustelee maanantaina Kreikan tilanteesta. Suomea edustaa kokouksissa valtiovarainministeri Petteri Orpo.

EU:n komissio antoi marraskuussa 2016 ehdotuksen pankkipaketista, joka sisältää vakavaraisuusasetuksen, yhteistä kriisinratkaisumekanismia koskevan asetuksen, vakavaraisuusdirektiivin sekä pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin.

Käsiteltävänä olevat esitykset vakavaraisuussääntelystä ja kriisinratkaisulainsäädännöstä kytkeytyvät keskusteluun pankkiunionin syventämisestä.

Neuvosto pyrkii saavuttamaan asiasta poliittisen yhteisymmärryksen. Suomen näkemys on, että yhteistä talletussuojaa ja kriisinratkaisurahaston pysyvää varautumisjärjestelyä kohti voidaan edetä vasta konkreettisen ja selvästi todennetun pankkisektorin riskien vähentämisen ja tasaamisen jälkeen.

Suomen, Alankomaiden, Irlannin, Latvian, Liettuan, Ruotsin, Tanskan ja Viron valtiovarainministerit ottivat yhdessä kantaa talous- ja rahaliiton (EMU) kehittämiseen.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo. Kuva: Laura Kotila/Valtioneuvoston kanslia Pohjoiset EU-maat jarruttelevat kannanotossaan Ranskan EMU-uudistusintoa - Suomen, Alankomaiden, Irlannin, Latvian, Liettuan, Ruotsin, Tanskan ja Viron valtiovarainministerit Lue lisää

Komissio esittelee ehdotuksensa automaattisesta tietojenvaihdosta verotuksessa

EU:n komissio esittelee neuvostolle ehdotuksensa automaattisesta tietojenvaihdosta verotuksen alalla. Ehdotus toisi ensisijaisesti verotuksen alalla toimiville välittäjille velvollisuuden ilmoittaa veroviranomaisille tietoja järjestelyistä, joilla hyödynnetään aggressiivisen verosuunnittelun keinoja.

Neuvosto pyrkii saavuttamaan asiasta poliittisen yhteisymmärryksen. Suomi pitää yhteistä kansainvälistä sääntelyä perusteltuna ja suhtautuu myönteisesti komission ehdotuksiin, joilla lisätään verotuksen läpinäkyvyyttä ja estetään verojen välttämistä.

Suomi kannattaa direktiivin tavoitteita ja pitää niitä tärkeinä. Suomi on sitoutunut tavoitteisiin koskien toimenpiteitä verotuksen läpinäkyvyyden lisäämiseksi ja veron välttämisen estämiseksi. Ehdotuksen valmistelussa on myös otettu huomioon ehdotettujen säännösten yhteensopivuus OECD:n vastaavien säännösten kanssa. Puheenjohtajan esittämä kompromissiehdotus on Suomen hyväksyttävissä ja asiasta olisi Suomen mukaan hyvä päästä poliittiseen sopuun tulevassa neuvoston kokouksessa.

EU-uutiset.fi

Kommentit

Luethan käyttäjän ehdot ennen kun kommentoit. Kiitos, EU-uutisten toimitus.
Tietoa Satu Hotakainen 1371 Articles
EU-uutiset.fi -verkkolehden toimittaja ja uutispäällikkö.