Komission tavoitteena entistä kilpailukykyisemmät ja innovatiivisemmat rahoitusmarkkinat

Kuva: pixabay.com
Kuva: pixabay.com

Komissio esittää uusia sääntöjä, joilla autetaan joukkorahoitusalustoja kasvuun EU:n sisämarkkinoilla.

Euroopan komissio esitteli eilen  toimintasuunnitelman FinTechin tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämisestä. FinTechillä tarkoitetaan teknologian mahdollistamia innovaatioita rahoituspalvelujen alalla.
Euroopasta halutaan tehdä FinTechin maailmanlaajuinen keskus. Rahoituspalvelujen ala muuttuu nopeasti, ja tavoitteena on, että EU:n yritykset ja sijoittajat voivat hyödyntää sisämarkkinoiden tarjoamia etuja parhaalla mahdollisella tavalla.

Tänään julkistetun toimintasuunnitelman tavoitteena on mahdollistaa se, että rahoitusala voi hyödyntää lohkoketjun, tekoälyn ja pilvipalvelujen kaltaisten uusien teknologioiden nopeaa kehitystä. Samaan aikaan pyritään tekemään markkinoista turvallisemmat ja helpottamaan uusien toimijoiden pääsyä markkinoille. Tästä hyötyvät niin kuluttajat, sijoittajat, pankit kuin uudet markkinatoimijat. Lisäksi komissio ehdottaa joukkorahoitusalustoille yleiseurooppalaista merkkiä. Merkin ansiosta alusta, joka on saanut toimintaansa luvan jossakin maassa, voisi toimia eri puolilla EU:ta.

Toimintasuunnitelma on osa komission pyrkimyksiä luoda pääomamarkkinaunioni ja kuluttajille tarkoitettujen rahoituspalvelujen todelliset sisämarkkinat. Se on myös osa komission pyrkimyksiä luoda digitaaliset sisämarkkinat. Komissio aikoo tehdä EU:n säännöistä paremmin tulevaisuuteen suuntautuvia ja teknologian nopeaan kehitykseen mukautettuja.

Rahoitusvakaudesta, rahoituspalveluista ja pääomamarkkinaunionista vastaavan komission varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskisin mukaan FinTech-toimintasuunnitelman lähtökohtana on, että eurooppalaiset innovatiiviset yritykset tarvitsevat pääomaa, suotuisat edellytykset kokeiluille ja kasvumahdollisuuksia voidakseen kilpailla maailmanlaajuisesti.

- Joukkorahoituksen EU-lupa auttaisi joukkorahoitusalustoja laajentamaan toimintaansa Euroopassa. Se auttaisi saattamaan yhteen sijoittajia ja yrityksiä kaikkialta EU:sta. Yritykset ja yrittäjät saisivat enemmän mahdollisuuksia markkinoida ideoitaan laajemmalle rahoittajajoukolle.

Työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaava komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen totesi, että uudet teknologiat muuttavat rahoitusalaa, sillä ne mullistavat tavan, jolla ihmiset saavat käyttöönsä rahoituspalveluja.

- Vaihtoehtoiset rahoituslähteet, kuten joukkorahoitus tai vertaislainat, luovat yhteyden säästöjen ja sijoitusten välille. Niiden ansiosta innovatiiviset yritykset, startup-yritykset ja pienyritykset pääsevät helpommin markkinoille. Tämä tavoite on pääomamarkkinaunionin keskiössä.

Joukkorahoitus auttaa startup-yrityksiä

Joukkorahoitus parantaa erityisesti startup-yritysten ja muiden pienyritysten rahoituksen saantia. Startup-yritys voi esitellä hankkeensa verkkoalustoilla ja pyytää tukea lainan (”vertaislaina”) tai pääoman muodossa. Sijoittajat saavat taloudellista tuottoa sijoitukselleen. Alustojen on nykyisin usein vaikeaa laajentaa toimintaansa muihin EU-maihin. Tämän vuoksi joukkorahoitus on EU:ssa alikehittynyttä verrattuna muihin maailman suuriin kansantalouksiin, ja EU:n markkinat ovat pirstoutuneet.

Yksi suurimmista ongelmista on se, ettei EU:ssa ole yhteisiä sääntöjä. Tämä kasvattaa sääntöjen noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia ja toimintakustannuksia huomattavasti sekä estää joukkorahoitusalustoja laajentamasta toimintaansa yli valtioiden rajojen.

Eilisen ehdotuksen ansiosta tällaisten alustojen on helpompi tarjota palvelujaan kaikkialla EU:ssa. Ehdotuksella myös parannetaan rahoitusta tarvitsevien yritysten mahdollisuuksia saada tällaista innovatiivista rahoitusta. Kun asetusehdotus on hyväksytty Euroopan parlamentissa ja neuvostossa, alustat voivat hakea yhtenäisiin sääntöihin perustuvaa EU-merkkiä. Sen avulla ne voivat tarjota palvelujaan kaikkialla EU:ssa. Joukkorahoitusalustoilla sijoittavia suojellaan tietojen antamista koskevilla selkeillä säännöillä, hallinnointia ja riskienhallintaa koskevilla säännöillä sekä valvontaan sovellettavalla yhtenäisellä lähestymistavalla.

EU-uutiset.fi

Kommentit

Luethan käyttäjän ehdot ennen kun kommentoit. Kiitos, EU-uutisten toimitus.
Tietoa Satu Hotakainen 1371 Articles
EU-uutiset.fi -verkkolehden toimittaja ja uutispäällikkö.