Komissio vie Suomen oikeuteen luonnonvaraisten lintujen kevätmetsästyksen vuoksi

Komissio vie Suomen oikeuteen luonnonvaraisten lintujen kevätmetsästyksen vuoksi. Kuva: Marco Fieber/Flickr CC
Komissio vie Suomen oikeuteen luonnonvaraisten lintujen kevätmetsästyksen vuoksi. Kuva: Marco Fieber/Flickr CC

Euroopan komissio on päättänyt viedä Suomen Euroopan unionin tuomioistuimeen Ahvenanmaan maakunnassa harjoitetun uroshaahkojen laittoman kevätmetsästyksen vuoksi.

Lintudirektiivissä kielletään luonnonvaraisten lintujen tappaminen. Joitakin lajeja, kuten haahkoja, voidaan kuitenkin metsästää, kunhan metsästys ei tapahdu pesimä- ja kevätmuuttokausien aikana tai perusteet poikkeuksen myöntämiselle metsästyskiellosta täyttyvät.

Toimivaltaiset viranomaiset sallivat edelleen Ahvenanmaan maakunnassa harjoitettavan uroshaahkojen kevätmetsästyksen. Lintudirektiivissä kielletään muuttolintujen metsästys pesimisaikana ja lisääntymis- ja poikastenkasvatusvaiheissa. Tästä säännöstä voidaan myöntää poikkeuksia, mikäli tietyt perusteet täyttyvät. Nämä perusteet eivät kuitenkaan komission mukaan täyty Suomessa.

Haahkapopulaatio ei ole komission mukaan tyydyttävällä tasolla. Tuoreimpien populaatioarviointien mukaan populaatio pienenee jatkuvasti sekä EU:ssa että Suomessa. Lisäksi metsästyskiintiö ylittää sallitun määrän, joka vastaa prosenttia haahkojen vuosittaisesta kuolleisuudesta Ahvenanmaan maakunnassa.

Uroshaahkojen kevätmetsästyksestä on väännetty tuomioistuimessa aiemminkin. Joulukuussa 2005 tuomioistuin päätti antamassaan tuomiossa, että Suomi ei noudattanut lintudirektiivin mukaisia velvoitteitaan uroshaahkojen kevätmetsästyksen vuoksi. Tämä koski myös Ahvenanmaalla esiintyviä lajeja.

Tuomitut käytännöt lopetettiin mutta ne aloitettiin Ahvenanmaalla uudestaan vuonna 2011. Tämän vuoksi komissio käynnisti tätä koskevat rikkomusmenettelyt marraskuussa 2012.

Joulukuussa 2016 komissio lähetti perustellun lausunnon, jossa se kehotti Suomea lopettamaan Ahvenanmaan maakunnassa harjoitettavan uroshaahkojen kevätmetsästyksen. Ahvenanmaan maakunnan toimivaltaiset viranomaiset päättivät huhtikuussa 2017 kuitenkin käynnistää uuden kevätmetsästyskauden uroshaahkoille.

EU-uutiset.fi

Kommentit

Luethan käyttäjän ehdot ennen kun kommentoit. Kiitos, EU-uutisten toimitus.
Tietoa Satu Hotakainen 1371 Articles
EU-uutiset.fi -verkkolehden toimittaja ja uutispäällikkö.