Komissiolta talouspoltiikan EU-ohjausjakson talvipaketti – maaraporteissa painotetaan ensimmäistä kertaa sosiaalisten oikeuksien pilaria

Maakohtaisissa raporteissa huomioidaan ensimmäistä kertaa sosiaalisten oikeuksien pilari. Kuva: Trond H. Trosdahl/EU-uutiset.fi
Maakohtaisissa raporteissa huomioidaan ensimmäistä kertaa sosiaalisten oikeuksien pilari. Kuva: Trond H. Trosdahl/EU-uutiset.fi

Euroopan komissio on julkaissut EU:n jäsenmaiden taloudellista ja sosiaalista tilannetta koskevan vuotuisen analyysinsa, jossa tarkastellaan edistymistä maakohtaisten suositusten toteuttamisessa ja arvioidaan mahdollisia epätasapainoja.

Maaraportti julkaistaan kaikista muista EU-maista paitsi Kreikasta, joka on vakaustukiohjelman kohteena. Raporteissa analysoidaan jäsenmaiden taloudellisia ja sosiaalisia tilanteita ja tarkastellaan miten ne ovat vuosien varrella edistyneet annettujen maakohtaisten suositusten toteuttamisessa.

Analyysi perustuu komission tiedotteen mukaan tiiviiseen vuoropuheluun, jota käydään jäsenmaiden kanssa teknisellä ja poliittisella tasolla ja sidosryhmien kanssa kaikilla tasoilla osana talouspolitiikan EU-ohjausjaksoa.

Maaraporteissa painotetaan ensimmäistä kertaa marraskuussa 2017 lanseeratun Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin tavoitteiden etenemistä. Tänä vuonna kiinnitetään erityistä huomioita osaamistarpeiden muuttumiseen liittyviin haasteisiin ja sosiaalisten turvaverkkojen toimintaan kansallisella tasolla. Sosiaali-indikaattorien tulostaulun tietojen avulla seurataan myös työllisyyttä ja sosiaalista tuloskuntoa.

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli elokuun lopussa yhteensä 342 500 työtöntä työnhakijaa.. Kuva: Trond H. Trosdahl Työmarkkinoiden elpyminen ei ole johtanut palkkojen nousuun - Talouspolitiikan EU-ohjausjakson syyspaketissa otettiin huomioon myös Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari, Lue lisää

Maaraporteissa esitetään komission arvio kunkin jäsenmaan tilanteesta, ja ne muodostavat perustan jatkokeskusteluille.

Suomen maaraportissa todetaan muun muassa, että Suomen nyt ollessa nousemassa pitkittyneestä kriisistä talouden myönteiset näkymät tasoittavat tietä lisäuudistuksille, jotka voisivat parantaa Suomen kasvupotentiaalia.

Laiteinvestoinnit Suomessa ovat lähteneet taas vauhtiin, mutta tutkimus- ja kehitysinvestoinnit sekä investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin laahaavat vielä perässä. Suomen kustannuskilpailukyky elpyy, mutta muihin tekijöihin kuin kustannuksiin perustuva kilpailukyky herättää vielä huolta.

Myös työmarkkinatilanne on elpymässä, vaikkakin 15–64-vuotiaiden työllisyysaste (69,7 %) on edelleen alhainen verrattuna verrokkina toimiviin muihin pohjoismaihin.

Jäsenmaiden on seuraavaksi määrä keskustella EU-neuvostossa maaraporteista ja perusteellisten tarkastelujen tuloksista. Komissio järjestää kunkin jäsenmaan kanssa kahdenvälisen kokouksen sitä koskevasta raportista.

Varapuheenjohtajat ja komissaarit käyvät jäsenmaissa tapaamassa hallitusten ja kansallisten parlamenttien edustajia, työmarkkinaosapuolia ja muita sidosryhmiä ja keskustelevat tällöin raporttien havainnoista.

Seuraavaksi jäsenmaiden on nyt havaittujen ongelmien valossa esitettävä taloudelliset ja sosiaaliset painopisteensä kansallisissa uudistusohjelmissa. Ohjelmat laaditaan huhtikuun puoliväliin mennessä, ja niissä on otettava huomioon vuoden 2018 vuotuinen kasvuselvitys ja euroalueen talouspolitiikkaa koskevat suositukset.

Komissio suosittaa, että uudistusohjelmat laaditaan yhdessä kansallisten parlamenttien ja kaikkien keskeisten sidosryhmien, kuten työmarkkinaosapuolten, alue- ja paikallisviranomaisten ja järjestöjen kanssa. Toukokuussa komissio antaa ehdotuksen uusiksi maakohtaisiksi suosituksiksi.

EU-uutiset.fi

Kommentit

Luethan käyttäjän ehdot ennen kun kommentoit. Kiitos, EU-uutisten toimitus.
Tietoa Satu Hotakainen 1371 Articles
EU-uutiset.fi -verkkolehden toimittaja ja uutispäällikkö.