Komissio esitti vaihtoehtoisia näkemyksiä EU-budjetin sisällöksi

Gunther H. Oettinger pitää puhetta "Digital Romania International Forum – Industry 4.0"-kokouksessa Bukarestissa, Romaniassa torstaina 3. marraskuuta 2016. Kuva: EU/Andrei Pungovschi
Gunther H. Oettinger pitää puhetta "Digital Romania International Forum – Industry 4.0"-kokouksessa Bukarestissa, Romaniassa torstaina 3. marraskuuta 2016. Kuva: EU/Andrei Pungovschi

Komissio on tänään esittänyt näkemyksensä eri vaihtoehdoista EU-budjetin sisällöksi. Komissio myös vertailee ja pohtii eri vaihtoehtojen rahoitusvaikutuksia.

Ajatuksensa komissio esitti pitäen silmällä helmikuun 23. päivänä järjestettävää EU-johtajien epävirallista kokousta, johon komissio haluaa tuoda näkemyksiä EU:n talousarviosta, sen tuomista hyödyistä, EU-rahoituksella saavutetuista tuloksista ja EU:n lisäarvosta.

Euroopan komissio aikoo esittää virallisen ehdotuksen EU:n seuraavaksi pitkän aikavälin talousarvioksi lähikuukausina, viimeistään toukokuun 2018 alussa. Sitä ennen komissio kuulee kaikkia sidosryhmiä muun muassa tammikuussa 2018 käynnistettyjen, EU:n ensisijaisia tavoitteita koskevien julkisten kuulemisten kautta.

Uudesta ja nykyaikaisesta EU:n talousarviosta on tärkeää päästä komission mukaan nopeasti poliittiseen yhteisymmärrykseen, jotta voidaan osoittaa, että EU on valmis panemaan Bratislavassa ja Roomassa hahmotellun myönteisen poliittisen asialistan täytäntöön.

- Vuoden 2013 valitettava kokemus, eli EU:n nykyisen monivuotisen talousarvion hyväksyminen huomattavan myöhässä, ei saa toistua, totesi budjetista ja henkilöstöstä vastaava komissaari Günther H. Oettinger.

Hän lisäsi tiedotteen mukaan, että vastaava viivästyminen uuden monivuotisen talousarvion hyväksymisessä tarkoittaisi sitä, että yli 100 000 EU:n rahoittamaa hanketta keskeisillä aloilla, joihin kuuluvat muun muassa yritystuki, energiatehokkuus, terveydenhuolto, koulutus ja sosiaalinen osallisuus, ei pääsisi alkamaan ajallaan, ja sadattuhannet nuoret eivät voisi hyödyntää Erasmus+-ohjelman vaihtomahdollisuutta vuonna 2021.

Britannia jättää budjettiin loven

Britannian lähtö EU:sta jättää loven EU-budjettiin. Komissio antaa oman ehdotuksensa siitä, kuinka lovea paikattaisiin toukokuuhun mennessä. Tänään tiedotustilaisuudessa komissaari Oettinger sanoi, että komission ehdotus tulee luultavimmin olemaan noin 1,1 prosenttia jäsenmaan bruttokansantuotteesta kun se perinteisesti on ollut prosentti kunkin jäsenmaan bkt:sta.

Komissio muistuttaa, että kun pohditaan, miten laajamittaisia toimia EU voi toteuttaa esimerkiksi sellaisilla aloilla kuin unionin ulkorajojen turvaaminen, Euroopan puolustus, digitaalisaation tukeminen Euroopassa tai EU:n maatalouspolitiikan tehostaminen, EU-johtajien on tärkeää arvioida, miten eri toimintavaihtoehdot vaikuttaisivat EU:n rahoitukseen.

Komissio on tänään antamissaan ehdotuksissa pyrkinyt esittämään eri toimintavaihtoehtojen taloudelliset vaikutukset määrällisesti.

Ehdotukset eivät ole komission omia, vaan kyse on havaintoesimerkeistä, jotka perustuvat julkisessa keskustelussa usein esitettyihin ajatuksiin.

Ehdotusten tarkoituksena on suunnata keskustelu olennaiseen, saada aikaan keskustelua ja tarjota vankka, tosiseikkoihin perustuva pohja edessä oleville tärkeille valinnoille.

EU-uutiset.fi

Kommentit

Luethan käyttäjän ehdot ennen kun kommentoit. Kiitos, EU-uutisten toimitus.
Tietoa Satu Hotakainen 1371 Articles
EU-uutiset.fi -verkkolehden toimittaja ja uutispäällikkö.