Melkein joka viides lelu sisältää myrkyllisiä aineita

Kuva: pixabay.com

Tarkastajat löysivät EU-alueelta satoja tuotteita, joissa on laittomat määrät haitallisiksi luokiteltuja kemikaaleja. Euroopan kemikaaliviraston tutkimuksessa selvisi myös, että joka viidennessä tarkastetussa lelussa on liialliset määrät ftalaatteja.

Ftalaatteja käytetään muovien kuten PVC:n pehmentämiseen. Suomessa ftalaateille altistutaan pääasiassa ravinnon kautta, mutta myös suoraan muovi- ja hygieniatuotteiden välityksellä. Merkittävimmät ftalaattien terveyshaitat liittyvät lasten kehitykseen.

Kemikaaliviraston projektiraportin mukaan melko korkea määrä tuotteita Euroopan markkinoilla sisältää kemikaaleja, joita on rajoitettu Reach-direktiivissä. Tarkastajat tutkivat 27 Euroopan maassa 5625 tuotetta, joista 18 prosenttia ei ollut määräysten mukaisia eli niissä oli haitallisia kemikaaleja raja-arvot ylittävät määrät.

Yleisimmät ylitykset ftalaateista, kadmiumista ja asbestista. Ftalaatteja löytyi 20 prosentissa tarkastetuista leluista. Asbestia sisältävät tuotteet puolestaan olivat enimmäkseen kirpputoritavaraa, kuten vanhoja termospulloja, jotka oli tuotettu ennen kuin asbestia sisältävien tuotteiden myyntikielto tuli voimaan.

Suurin osa raja-arvojen ylityksistä havaittiin tuotteissa, joiden alkuperää ei pystytty paikantamaan. Tällaisia tuotteita oli 39 prosenttia. Niistä tuotteista, joissa kemikaaleja oli raja-arvot ylittävät määrät, 17 prosenttia tuli Kiinasta.

Kemikaaliviraston raportissa korostetaan, että yritysten vastuulla on saada tuottajilta informaatiota materiaalien kemikaalisisällöstä.

Kuva: Lauri Rotko/ECHA Yritysten määräaika rekisteröidä kemikaalit lähenee- Helsinkiin Euroopan kemikaaliviraston tilaisuuten on kerääntynyt tänään yli 300 teollisuuden,… Lue lisää
Satu Hotakainen/EU-uutiset.fi
Kommentit
Tietoa Satu Hotakainen 1373 Articles
EU-uutiset.fi -verkkolehden toimittaja ja uutispäällikkö.