Työttömyys väheni muualla EU:ssa, Suomessa pysyi samana

Kuva: pixabay.com
Kuva: pixabay.com

Työttömyyttä oli vähemmän viime joulukuussa verrattuna edellisen vuoden joulukuuhun kaikissa muissa jäsenmaissa, paitsi Suomessa. Suomessa työttömyystaso oli pysynyt samana, 8,7 prosentissa.

Eniten työttömyys väheni Kreikassa, missä se pieneni 2,7 prosenttiyksikköä. Viime joulukuussa työttömyysprosentti oli Kreikassa 20,7. Portugalissa työttömyys laski 2,4 prosenttiyksikköä 7,8 prosenttiin.

Lukemat ilmenevät Euroopan komission tuoreimmasta työllisyyden ja sosiaalisen kehityksen neljännesvuosikatsauksesta.

Työllisyys- ja sosiaaliasioista, osaamisesta ja työvoiman liikkuvuudesta vastaava komissaari Marianne Thyssen totesi tiedotteessa kasvun palanneen Eurooppaan.

- Työllisyys EU:ssa saavutti kaikkien aikojen korkeimman tasonsa: 236 miljoonalla ihmisellä on työpaikka ja työttömyys on vakaassa laskussa. Tästä positiivisesta talouden tilanteesta olisi nyt otettava irti kaikki hyöty ja olisi toteutettava kansalaisten kannalta uudet ja tehokkaammat oikeudet, jotka sisältyvät Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilariin: oikeudenmukaiset työskentelyolot, yhtäläinen pääsy työmarkkinoille ja asianmukainen sosiaalinen suojelu. Nyt on aika varmistaa, että kaikki kansalaiset ja työntekijät saavat etua työmarkkinoiden positiivisesta kehityksestä, Thyssen sanoi.

EU:n työllisyys kasvoi 1,7 prosenttia edeltävään vuoteen verrattuna. Tämä tarkoittaa sitä, että työpaikan sai 4 miljoonaa uutta ihmistä, joista 2,7 miljoonaa oli euroalueella. Kasvun takana olivat pääasiassa vakituiset työpaikat ja kokoaikainen työllistyminen.

Pysyvässä työsuhteessa olevien työntekijöiden määrä kasvoi 2,8 miljoonaa kun verrataan vuosien 2016 ja 2017 kolmansia neljänneksiä. Kokoaikaisten työntekijöiden lukumäärä lisääntyi noin 3 miljoonalla ja osa-aikaisten 300 000:lla.

EU:n 20–64-vuotiaiden työllisyysaste on kasvanut jatkuvasti kolmen viime vuoden ajan, ja vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä se oli 72,3 prosenttia, joka on kaikkien aikojen korkein taso.

Jäsenvaltioiden välillä suuria eroja

Jäsenvaltioiden välillä on kuitenkin suuria eroja. Kansalliset työllisyysasteet vaihtelevat Kreikan 58 prosentista Ruotsin 82 prosenttiin. Katsauksen mukaan myös EU:n työttömyys on lähenemässä vakaasti kriisiä edeltänyttä tasoa. Työttömien määrä on vähentynyt noin 8,6 miljoonalla huhtikuun 2013 huipputasosta, ja joulukuussa 2017 työttömiä oli alle 18 miljoonaa, joka on alin taso marraskuun 2008 jälkeen.

Työllisyyden ja sosiaalisen kehityksen neljännesvuosikatsaus antaa yleiskuvan viimeaikaisesta sosiaalisesta ja työmarkkinakehityksestä EU:ssa. Siinä tarkastellaan BKT:n lyhyen aikavälin muutoksia ja työllisyyden suuntauksia.

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio ilmoittivat 17. marraskuuta 2017 Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista, jossa esitetään 20 keskeistä periaatetta ja oikeutta oikeudenmukaisten ja moitteettomasti toimivien työmarkkinoiden ja hyvinvointijärjestelmien tueksi.

Komissio on jo osaltaan siirtämässä pilarin periaatteita konkreettisiksi toimiksi. Tästä esimerkkeinä ovat työ- ja yksityiselämän tasapainoa koskeva aloite, direktiiviehdotus avoimista ja ennakoitavista työoloista Euroopan unionissa sekä tuleva sosiaalista oikeudenmukaisuutta käsittelevä paketti.

Keskeinen väline taloudellisen ja sosiaalisen lähentymisen prosessissa on myös jokavuotinen talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso.

EU-uutiset.fi
Kommentit
Tietoa Satu Hotakainen 1373 Articles
EU-uutiset.fi -verkkolehden toimittaja ja uutispäällikkö.