Kiinalaisen korroosionkestävän teräksen lopullinen polkumyyntitulli astui voimaan

Euroopan komissio lätkäisi viime viikon torstaina lopulliset polkumyyntitullit kiinalaiselle korroosionkestävälle teräkselle. Yritysten, jotka tuovat rauta- tai teräslevyvalmisteita Kiinasta, pitää maksaa lopullista polkumyyntitullia 9.2.2018 lähtien.

Korroosionkestävälle teräkselle on aiemmin asetettu väliaikaisia tulleja. Seuraavan viiden vuoden aikana tullit vaihtelevat 17,2 ja 27,9 prosentin välillä.

EU-uutiset.fi
Kommentit
Tietoa EU-uutiset.fi 2345 Articles
EU-uutiset.fi tekee journalismia Euroopan unionin päätöksenteosta. Verkkolehden tarkoituksena on pitää suomalaiset kärryillä siitä, mitä EU:ssa tapahtuu ja kuinka se vaikuttaa suomalaisiin, jos ei suoraan, niin eurooppalaisina.