Jatkossa passinsa hävittänyt turisti voi pyytää apua myös toisen EU-maan edustustosta

Kuva: pixabay.com
Kuva: pixabay.com

Suomen ulkoministeriö tarjoaa konsulipalvelua, joka auttaa suomalaisia ulkomalilla, jos kesken matkan iskee hätätapaus. Yleisimmin konsulipalvelun apua tarvitaan, jos passi katoaa tai se varastetaan. Silloin otetaan yhteyttä oman maan edustustoon.

Eduskunnassa on loppusuoralla lakimuutos, joka parantaa EU-kansalaisten konsulipalveluja Euroopan unionin ulkopuolella. Ulkoasiainvaliokunta hyväksyi torstaina mietinnön hallituksen esityksestä uudeksi konsulipalvelulaiksi.

Lakimuutoksen taustalla on EU-direktiivi, jonka tarkoituksena on varmistaa, että unionin jäsenvaltiot antavat EU:n ulkopuolella konsuliapua omaa edustustoa vailla oleville EU:n kansalaisille samoin edellytyksin kuin omille kansalaisilleen.

Kun direktiivi on pantu täytäntöön kaikissa EU-maissa, suomalaiset voivat konsuliapua tarvitessaan ottaa yhteyttä minkä tahansa muun EU-maan edustustoon, jos Suomella ei ole kyseisessä maassa suurlähetystöä tai muuta edustustoa. Vastaavasti edustusta vailla olevat muiden EU-maiden kansalaiset voivat kääntyä aikaisempaa useammin Suomen edustustojen puoleen.

Konsulipalveluja ovat muun muassa avustaminen pidätys- tai vangitsemistilanteissa, apu rikoksen uhriksi tai vakavaan onnettomuuteen joutuneelle sekä hätämatkustusasiakirjojen myöntäminen. Konsuliavun antaminen arvioidaan jatkossakin tapauskohtaisesti. EU-maat laskuttavat konsulipalveluista toisiaan. Lakimuutoksen ei arvioida aiheuttavan merkittävää lisätyötä Suomen edustustoille.

Lakimuutoksen hyväksyy lopullisesti eduskunta täysistunnossaan. Uuden konsulipalvelulain on tarkoitus tulla voimaan huhtikuun alussa.

Eniten apua tarvittiin Espanjan-matkoilla

Viime vuonna suomalaiset tarvitsivat eniten apua Espanjan-matkoilla. Konsuliaputapauksia oli vuoden aikana 752. Toiseksi eniten apua tarvittiin Virossa, missä matkailijat hakivat apua 211 kertaa. Seuraavina listalla tulevat Thaimaa, missä apua annettiin 187 henkilölle sekä Venäjä ja Ruotsi, missä apua saivat kummassakin 109 henkilöä.

Yhteensä viime vuonna suomalaiset hakivat apua ulkomaanedustustoilta ja ulkoministeriön kansalaispalvelusta 67.400 kertaa. Edellisenä vuonna luku oli 55.000.

Ulkoministeriön mukaan apua tarvitaan eniten juuri passin vanhenemiseen, katoamiseen tai muun matkustusasiakirjoja koskevan ongelman vuoksi. Edustustoissa myönnettiin uusia passeja ympäri maailmaa 18 975 kappaletta viime vuonna. Viime vuonna edustustoissa on myönnetty myös henkilökortteja. Niitä haettiin viime vuoden aikana yhteensä 1875 kappaletta.

Edustustot käsittelevät myös suomalaisten ulkomailla sattuneet kuolemantapaukset. Niitä oli viime vuonna 519. Sairastuneita tai onnettomuuteen joutuneita oli konsuliavun saaneista puolestaan 432 henkilöä.

Edustustot auttavat myös, jos ulkomailla oleskellessaan suomalainen joutuu rikoksen uhriksi. Apua annettiin viime vuonna 175 rikoksen uhriksi joutuneelle matkailijalle. Vuonna 2017 ulkomailla pidätettiin tai vangittiin 213 suomalaista.

Satu Hotakainen/EU-uutiset.fi
Kommentit
Tietoa Satu Hotakainen 1373 Articles
EU-uutiset.fi -verkkolehden toimittaja ja uutispäällikkö.