Daesh on radikalisoinut lapsia – Eurooppa on ymmällään kuinka heidät otetaan vastaan

Kuva: pixabay.com
Kuva: pixabay.com

Syyrian ja Irakin konfliktialueilta palaa Eurooppaan lapsia, joiden elämässä sodasta on tullut normaalitila. Saksassa jyllää julkisuudessa keskustelu siitä, pitäisikö niiltä vanhemmilta ottaa lapset pois, jotka ovat vieneet heidät sota-alueelle ja siten myös altistaneet daeshin propagandalle ja radikalisoitumiselle.

Arviot siitä, kuinka paljon Euroopasta on lähtenyt Irakiin ja Syyriaan lapsia vanhempiensa mukana vaihtelevat EU-jäsenmaittain 24 ja 70 välillä. Arvioista puuttuvat ne lapset, jotka ovat syntyneet konfliktialueella.

Euroopan komissio rahoittaa Radicalisation Awareness Network (RAN) -verkostoa, joka kokoaan yhteen kentän toimijoita ja tietoa sekä määrittää suuntaviivoja sille, miten radikalisoitumista Euroopassa ehkäistään.

RAN:in raportin mukaan voi olettaa, että daesh on jollain tapaa ainakin pyrkinyt vaikuttamaan jokaiseen alueella olevaan lapseen. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että kaikista konfliktin keskellä eläneistä lapsista kasvaisi terroristeja, mutta länsimaissa on havahduttu huomaamaan, että jollain tapaa lapset täytyy integroida takaisin länsimaiseen yhteiskuntaan heidän palatessa Eurooppaan.

YK:n turvallisuusneuvoston raportin mukaan daesh käyttää lapsia aseiden kantajina, strategisten alueiden vartijoina, siviilien pidättämiseen sekä itsemurhapommittajina. Lapset ovat myös hyvin herkkiä terroristipropagandalle.

Sota-alueella elävät lapset kärsivät sekä johtuen väkivallasta, jota he joutuvat todistamaan että väkivallasta, johon he ottavat itse osaa. Lapset kärsivät myös siksi, että heidän normaali sosiaalinen ja emotionaalinen kehityksensä on katkaistu kokemuksella sodasta.

Konfliktin jälkipuinti asettaa lapset edelleen huonoon asemaan. Pakolaisuus ja uuteen yhteisöön integroituminen voi niin ikään olla lapselle traumaattista. Toistuville traumoille altistuminen kasvattaa riskiä mielenterveyden häiriöille tulevaisuudessa.

Lapsia ei välttämättä oteta pois vanhemmiltaan

Nyt Euroopassa joudutaan siis pohtimaan, kuinka pidetään huolta lapsista, jotka ovat joutuneet daeshin vaikutuksen alaisiksi. Pitäisikö heidät ottaa pois vanhemmiltaan? Ei välttämättä, vastaa radikalisoitumisen ehkäisyyn erikoistunut Nora Fritzsche DW-lehdelle.

- Lasta kohtaan täytyy ilmetä konkreettinen uhka. Katsomme lapsen etua, ei vanhempien uskoa, hän toteaa lehden haastattelussa.

Pelkästään se, että vanhempien sanotaan olevan islamisteja, ei riitä siihen, että lapset otettaisiin heiltä pois. Tällä hetkellä saksalainen oikeuslaitos katsoo, että monia daesh-sotilaiden vaimoja ei voi syyttää terrorismista, sillä toisin kuin miehet, he eivät vanno uskollisuutta terroristiryhmälle.

Syyttäjänvirasto Saksassa tosin olisi valmis kohtelemaan naisia tiukemmin sillä perusteella, että he vahvistavat terroristiorganisaatiota sisältä päin vaimoina sekä äiteinä, jotka kasvattavat lapsensa ryhmän ideologian mukaan. Mikäli tämä ajattelutapa menisi läpi, se muuttaisi myös merkittävästi sitä, minkä katsottaisiin olevan Eurooppaan palanneiden perheiden osalta lasten etu, DW kirjoittaa.

Suomesta konfliktialueelle on matkustanut 80 aikuista

Saksan hallituksen mukaan maasta on lähtenyt yli 960 ihmistä Irakiin ja Syyriaan vuodesta 2012 lähtien. Kaksisataa lähtijöistä arvioidaan olevan naisia. Kolmasosa kaikista lähteneistä on palannut Saksaan ja heistä noin 50 on naisia. Saksalaisasiantuntijoiden mukaan lähes jokaisella palanneella naisella on mukanaan ainakin yksi lapsi.

Tarkkaa lukemaa Saksaan sota-alueilta palanneista lapsista ei ole saatavilla, sillä Saksassa on kiellettyä datan kerääminen alle 14-vuotiaista lapsista. Varovaisten arvioiden mukaan lapsia olisi muutama sata, suurin osa heistä vauvoja ja taaperoita.

Myös Suomesta Syyrian ja Irakin konfliktialueelle on matkustanut noin 80 aikuista sekä lapsia, myös kokonaisia perheitä. Takaisin Suomeen on palannut noin 20 henkilöä. Heistä valtaosa on tullut takaisin konfliktin alkuaikoina.

Suojelupoliisin viestintäasiantuntija Verna Leinonen kertoo EU-uutisille, että supo arvioi palaajia siitä näkökulmasta, onko heidän paluunsa uhka kansalliselle turvallisuudelle. Toimenpiteiden tarpeellisuus arvioidaan tapauskohtaisesti.

Osa sota-alueilta palaavista voi tarvita esimerkiksi sosiaali- ja terveysviranomaisen tukea ja apua. Palaajiin liittyvää viranomaistoimintaa koordinoi sisäministeriö.

EU valmistautuu ottamaan vastaan konfliktialueelta palaavia

Sisäministeriön mukaan väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisyn painopiste onkin siirtynyt Syyrian ja Irakin taistelualueilta palaajiin liittyviin kysymyksiin. Väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisyn kannalta yksittäiset toimijat ovat entistä suurempi haaste ja näiden yksilöiden toiminnan ennalta ehkäisy on sisäministeriön mukaan vaikeaa.

Euroopan komissio on perustanut radikalisoitumista käsittelevän korkean tason asiantuntijaryhmän heinäkuussa 2017. Asiantuntijaryhmän suosituksen mukaisesti komissio aikoo tehostaa terrorismin torjunnan koordinointia EU-tasolla.

Huhtikuussa 2018 komissio järjestää konferenssin, jossa keskustellaan Lähi-Idän konfliktialueilta palaaviin kohdistuvista jäsenvaltioiden toimista. Aihe on ajankohtainen Isisin menetettyä valtaamiaan alueita Syyriassa ja Irakissa.

Suomen sisäministeriön viime vuonna julkaiseman "Kansallisen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisyn toimenpideohjelman vuosiraportin" mukaan tavoitteena on varmistaa, että joka puolella Suomea on valmiudet ja pysyvät rakenteet ennalta ehkäistä väkivaltaista radikalisoitumista ja ekstremismiä.

Toimenpideohjelmassa asetetut, vuoden 2018 loppuun saakka ulottuvat lyhyen aikavälin tavoitteet väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisylle on sisäministeriön mukaan saavutettu hyvin. Tavoitteet koskevat muun muassa konfliktialueilta palaavien tunnistamista sekä viharikosten paljastamista ja tehokasta tutkintaa.

Satu Hotakainen/EU-uutiset.fi
Kommentit
Tietoa Satu Hotakainen 1373 Articles
EU-uutiset.fi -verkkolehden toimittaja ja uutispäällikkö.