EP blokkasi geoblokkauksen – verkko-ostosten tekeminen helpottuu

Kuva: pexels.com

Euroopan parlamentti vahvisti tällä viikolla säännöt, jotka helpottavat kuluttajien nettiostoksen tekoa. Sääntöjen tullessa voimaan neuvoston vahvistamisen jälkeen kuluttajat voivat tehdä verkko-ostoksia toisista EU-maista ilman, että heidän pääsyään nettisivuille estetään tai heidät ohjataan toiselle sivulle.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana verkko-ostoksia tekevien eurooppalaisten osuus on lähes kaksinkertaistunut. EU-kuluttajat ovat yhä kiinnostuneempia verkko-ostoksista toisissa EU-maissa.

Tällä hetkellä 63 prosenttia nettisivuista ei salli ostosten tekoa muista EU-maista. Tavaroiden osalta eniten estettiin tai hintoja muutettiin kodinkoneiden (86 %) myynnissä. Palveluiden ostoa estettiin maantieteellisin perustein tai hintoja muutettiin eniten erilaisten matkailu- ja virkistysalan varauksissa kuten urheilutapahtuman lipuissa (40 %).

Tähän on tulossa muutos, sillä uusien sääntöjen mukaan kaikille EU-maissa asuville asiakkaille on tarjottava samat hinnat ja ostoehdot kuin paikallisille asiakkaille.

Uusien sääntöjen myötä kuluttajat voivat ostaa aiempaa helpommin verkossa esimerkiksi erilaisia tuotteita, konserttilippuja ja hotellimajoituksia toisista EU-maista paikallisilla hinnoilla.

Uusien sääntöjen myötä kuluttajan pääsyä nettisivulle ei saa estää eikä kuluttajaa saa automaattisesti ohjata toiselle sivulle tämän kansalaisuuden, asuinpaikan tai väliaikaisen sijainnin perusteella.

- Tämä uusi geoblokkausta koskeva EU-laki on tärkeä askel kohti kilpailukykyisempiä ja yhtenäisempiä digitaalisia sisämarkkinoita sekä kuluttajille että myyjille. Se on yksi virstanpylväs kamppailussa vastaan kuluttajien kansallisuuteen tai asuinpaikkaan perustuvaa erottelua. Tämän ei tulisi tapahtua yhtenäisessä Euroopassa. Olemme todistaneet, että Euroopan unioni voi päästä konkreettisiin tuloksiin, joista kaikkialla Euroopassa elävät kansalaiset voivat hyötyä jokapäiväisessä elämässään, sanoi esittelijä Róża Thun (EPP, Puola) tiedotteessa.

Samat ostoehdot kaikille asiakkaille

Kaikille EU-maista kotoisin oleville asiakkaille on tarjottava samat ostoehdot kuin paikallisille asiakkaille esimerkiksi tilanteessa, jolloin asiakas ostaa tavaroita, kuten kodinkoneet, elektroniikka, vaatteet, jotka toimitetaan EU-maahan, johon myyjä yleisten käyttöehtojensa mukaan tarjoaa toimituksen tai jotka haetaan paikasta, josta on sovittu asiakkaan ja myyjän välillä.

Sääntöjä sovelletaan myös kun asiakas ostaa sähköisiä palveluita, joita ei ole suojattu tekijänoikeudella kuten pilvipalveluita, palomuureja, verkkosivujen ylläpitoa tai tiedonvarastointipalveluja tai kun asiakas ostaa palvelun, joka tarjotaan kuluttajalle myyjän tiloissa tai muussa tilassa, jossa myyjä toimii. Tällaisia ovat esimerkiksi hotelliyöpyminen, auton vuokraaminen, urheilutapahtumat ja musiikkifestivaalit.

Kuluttajia ei myöskään saa kohdella eri tavalla luotto- tai maksukortin myöntöpaikan perusteella. Myyjät saavat valita, mitkä maksutavat he hyväksyvät, mutta he eivät voi kohdella samalla maksutavalla maksavia asiakkaita eri tavoin.

Säännöt eivät koske tekijänoikeudella suojattua sisältöä

Säännöt eivät kuitenkaan koske digitaalista tekijänoikeudella suojattua sisältöä kuten e-kirjoja, ladattavaa musiikkia ja nettipelejä. Parlamentin neuvottelijat kuitenkin onnistuivat sisällyttämään lakiin ehdon, jonka myötä komission pitää arvioida kahden vuoden aikana, pitäisikö maarajoitusten kieltämisen koskea myös digitaalista tekijänoikeudella suojattua sisältöä. Laki ei tässä muodossaan tule koskemaan myöskään audiovisuaalisia tai liikennepalveluita.

Uudet säännöt hyväksyttiin parlamentissa äänin 557 puolesta, 89 vastaan ja 33 tyhjää.

Ennen kuin säännöt voivat astua voimaan, neuvoston pitää vielä hyväksyä uudet säännöt. Asetusta ryhdytään soveltamaan yhdeksän kuukautta sen jälkeen, kun asetus on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä eli ennen tämän vuoden loppua.

Satu Hotakainen/EU-uutiset.fi
Kommentit
Tietoa Satu Hotakainen 1373 Articles
EU-uutiset.fi -verkkolehden toimittaja ja uutispäällikkö.