Ajatus yleiseurooppalaisista vaalilistoista hylättiin parlamentin täysistunnossa

Euroopan parlamentti hylkäsi eilen Strasbourgissa täysistunnossa perustuslakivaliokunnan ehdotuksen siitä, että osa mepeistä valittaisiin europarlamenttivaaleissa yleiseurooppalaisilta vaalilistoilta.

EU-uutiset.fi
Kommentit
Tietoa EU-uutiset.fi 2345 Articles
EU-uutiset.fi tekee journalismia Euroopan unionin päätöksenteosta. Verkkolehden tarkoituksena on pitää suomalaiset kärryillä siitä, mitä EU:ssa tapahtuu ja kuinka se vaikuttaa suomalaisiin, jos ei suoraan, niin eurooppalaisina.