Komission talven talousennuste: Vakaata kestävää kasvua, Suomessa nousupyrähdys hidastuu hieman

Tiedote

Euro-symboli. Kuva: Chris Goldberg/Flickr CC
Euro-symboli. Kuva: Chris Goldberg/Flickr CC

Viime vuonna talous kasvoi euroalueella ja koko EU:ssa odotettua nopeammin, kun siirtyminen talouden elpymisestä talouden laajentumiseen jatkui. Suomen talous kasvoi viime vuonna huomattavasti EU:n keskiarvoa nopeammin.

Komission tänään julkistaman talouden väliennusteen mukaan sekä euroalueen että koko EU:n talouden arvioidaan kasvaneen keskimäärin 2,4 prosenttia vuonna 2017 eli nopeammin kuin koskaan kymmenen viime vuoden aikana. Suomen ennuste vuodelle 2017 on peräti 3,3 prosenttia.

Vahvan kasvun odotetaan jatkuvan ja olevan euroalueella ja koko EU:ssa keskimäärin 2,3 prosenttia vuonna 2018 ja 2,0 prosenttia vuonna 2019.

Suomessa päästään vuonna 2018 EU:n keskiarvon ylittävään 2,8 prosentin BKT:n kasvuun ja vuonna 2019 edelleen 2,5 prosentin kasvuun, joka sekin ylittää EU:n keskiarvon.

Syynä koko EU:n ja euroalueen vakaan kasvun ennusteeseen on odotettua vahvempi suhdannetilanne Euroopassa, jossa työmarkkinatilanne jatkaa kohenemistaan ja talouden ilmapiiri on erityisen pirteä.

Toisena syynä on maailmantalouden ja -kaupan odotettua vahvempi elpyminen. Voimakkaan kysynnän, kapasiteetin korkean käyttöasteen ja suotuisten rahoitusehtojen odotetaan suosivan investointeja koko ennustejakson ajan.
Koko EU:n ja euroalueen pohjainflaation, jossa ei oteta huomioon herkästi vaihtelevia energian ja jalostamattomien elintarvikkeiden hintoja, odotetaan pysyvän maltillisena, sillä työmarkkinat piristyvät vain vähitellen ja palkankorotuspaineet pysyvät kurissa.

Kuluttajahintainflaatiossa näkyy edelleen energianhintojen tuntuva vaikutus, ja sen ennustetaan kiihtyvän maltillisesti.

Inflaatio oli euroalueella keskimäärin 1,5 prosenttia ja Suomessa vain 0,8 prosenttia vuonna 2017. Sen ennustetaan pysyttelevän euroalueella samassa 1,5 prosentissa vuonna 2018, jolloin taas Suomelle ennustetaan inflaation nopeutumista 1,4 prosenttiin. Vuoden 2019 inflaatioennuste on sekä euroalueelle keskimäärin että Suomelle sama 1,6 prosenttia.

Talven väliennusteeseen kohdistuvat riskit ovat pitkälti tasapainossa. Markkinoiden korkea mieliala viittaa siihen, että talouskasvu saattaa jopa ylittää odotukset lyhyellä aikavälillä.

Koska Brexit-neuvottelujen lopputuloksesta vallitsee edelleen epävarmuus, talouskehitykseen kohdistuu kuitenkin heikkenemisen riskejä. Talouskehityksen heikkenemisen riskejä luovat myös geopoliittiset jännitteet ja siirtyminen kohti entistä sisäänpäin kääntyvämpää ja protektionistisempaa politiikkaa.

EU-uutiset.fi
Kommentit
Tietoa Satu Hotakainen 1373 Articles
EU-uutiset.fi -verkkolehden toimittaja ja uutispäällikkö.