200 miljoonaa tyttöä kärsii sukupuolielinten silpomisesta

Naisten ja tyttöjen sukuelinten silpominen. Kuva: Marco FieUNICEF Ethiopiaber/Flickr CC

Tänään vietetään naisten ja tyttöjen sukuelinten silpomisen kansainvälistä nollatoleranssipäivää. Väkivallan kohteena ovat melkein aina lapset. Käytäntö syrjii äärimmäisellä tavalla naisia ja tyttöjä sekä rikkoo perusihmisoikeuksia.

Tyttöjen  ympärileikkauksesta ei ole mitään terveydellistä hyötyä, siitä aiheutuu ainoastaan monenlaisia fyysisiä ja psyykkisiä terveysongelmia. Ongelmien vakavuuteen vaikuttavat muun muassa toimenpiteen tekijä, tekotapa, ympärileikkauksen laajuus ja leikkausolosuhteet.

Naisten sukuelinten silpominen ja leikkaaminen vaikuttaa joka päivä tyttöjen ja naisten elämään ja terveyteen sekä EU:n sisällä että sen ulkopuolella. Lääketieteellinen näyttö osoittaa, että tämä käytäntö voi vaikuttaa vakavasti moniin normaaleihin kehon toimintoihin. Se lisää äitien ja vauvojen kuolleisuutta ja voi myös johtaa elinikäiseen traumaan fyysisten haittojen lisäksi.

Sukupuolielinten silpomisen lopettamiseksi tarvitaan ehkäisevää työtä yhteisötasolla. Sen vuoksi EU tukee aktiivisesti sosiaalista muutosta paikallisyhteisöissä ja verkostoja, jotka toimivat alueellisesti ja kansainvälisesti.

Euroopan unionin ja sen kumppaneiden ponnisteluista huolimatta 200 miljoonaa tyttöä kärsii yhä tästä käytännöstä, jota esiintyy kaikkialla maailmassa. Arvioidaan, että sama määrä tyttöjä on vaarassa joutua sukupuolielinten silpomisen uhriksi vuoteen 2030 mennessä.

Komissio pyrkii ehkäisemään sukupuolielinten silpomista kouluttamalla eri alojen ammattilaisia, kuten tuomareita, turvapaikkaviranomaisia ja lääkäreitä, jotka tapaavat vaarassa olevia tyttöjä. Euroopassa on otettu käyttöön lakeja, joilla varmistetaan, että kyseisestä käytännöstä rangaistaan.

Naisen sukuelinten silpominen on rikos kaikissa EU:n jäsenvaltioissa ja useimmissa niistä tyttöjä unionin ulkopuolelle silvottavaksi vievät henkilöt asetetaan syytteeseen. Silpomisen uhreille annetaan EU:ssa komissaarien julkilausuman mukaan korkeatasoista suojelua.

Väkivaltaa ei voi hyväksyä perinteen varjolla

Ihmisoikeusliitto muistuttaa verkkosivuillaan, että maahanmuuttajataustaisten henkilöiden seksuaali- ja lisääntymisoikeuksiin sekä itsemääräämisoikeuksiin kuuluu ruumiillinen koskemattomuus.

Tyttöjen sukuelinten silpominen on naisten ja tyttöjen syrjinnän muoto sekä räikeä ihmisoikeusloukkaus, eikä sitä tule Ihmisoikeusliiton mukaan hyväksyä missään olosuhteissa. Ihmisoikeusliiton tekemän työn päämääränä on, ettei Suomessa asuvia tyttöjä ympärileikata Suomessa eikä ulkomailla ja että ympärileikattujen tyttöjen ja naisten hyvinvointi lisääntyy.

Vaikka varsinaisia pitäviä lukuja asiasta ei olekaan, järjestökentällä on kuitenkin epäilys siitä, että tyttöjä on myös ympärileikattu Suomessa tai että lapsi olisi viety leikattavaksi kotimaahansa.

-  Toimintamme on ihmisoikeuslähtöistä ja perustuu eri kulttuurien kunnioittamiselle. Väkivaltaa ei kuitenkaan voi hyväksyä minkään kulttuurin tai perinteen varjolla, liiton sivuilla sanotaan.

EU on käynnistänyt yhdessä Yhdistyneiden kansakuntien kanssa uudenlaisen Spotlight-aloitteen, jonka tavoitteena on lopettaa naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta kaikissa muodoissaan. Kyseisen aloitteen puitteissa keskitytään erityisesti ponnisteluihin naisten sukuelinten silpomisen torjumiseksi Saharan eteläpuolisessa Afrikassa.

Aihetta käsitellään myös Euroopan parlamentin täysistunnossa tämän viikon keskiviikkona.

Satu Hotakainen/EU-uutiset.fi
Kommentit
Tietoa Satu Hotakainen 1373 Articles
EU-uutiset.fi -verkkolehden toimittaja ja uutispäällikkö.