Brexit voi tuoda Suomelle yhden mepin lisää Euroopan parlamenttiin

Euroopan parlamentti Strasbourgissa. Kuva: Trond H. Trosdahl/EU-uutiset.fi
Euroopan parlamentti Strasbourgissa. Kuva: Trond H. Trosdahl/EU-uutiset.fi

Euroopan parlamentin jäsenmäärää pitäisi laskea 751:stä 705:een, esittää raportissaan Euroopan parlamentin perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta (AFCO).

Tällä hetkellä Britannialla on parlamentissa 73 paikkaa, jotka vapautuvat vuoden 2019 vaaleihin mennessä Britannian poistuessa EU:sta.

Valiokuntamepit äänestivät, että 27 näistä paikoista jaettaisiin niille maille, jotka tällä hetkellä ovat aliedustettuina Euroopan parlamentissa. Suomen katsotaan olevan yksi tällainen maa, joten sille olisi valiokunnan ehdotuksen mukaan tyrkyllä yksi meppipaikka lisää. Jatkossa Suomella voisi siis olla yhteensä 14 europarlamentaarikkoa.

Lisäpaikkoja jaettaisiin kaikkiaan 14 maalle. Eniten paikkoja ehdotuksen mukaan saisivat Espanja ja Ranska, molempien paikkamäärä kasvaisi viidellä. Saksalla olisi Euroopan parlamentissa eniten paikkoja uudistuksen jälkeenkin, vaikka se ei 96 meppinsä lisäksi lisäpaikkoja saisikaan.

Britannialta vapautuvat 46 paikkaa säästettäisiin esityksen mukaan unionin laajentumisen varalle. Valiokunnan esittämästä paikkajaosta äänestetään helmikuussa Euroopan parlamentin täysistunnossa. Paikkojen uudelleenjärjestely vaatii muutosta EU:n perussopimukseen joten parlamentin hyväksynnän jälkeen neuvoston eli EU:n jäsenmaiden täytyy vielä hyväksyä esitys yksimielisesti.

Valiokunnassa raivattiin myös tietä mahdollisille ylikansallisille vaalilistoille EP-vaaleissa. Enemmistö valiokunnan mepeistä äänesti ylikansallisten listojen puolesta. Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että vielä seuraaviin vaaleihin ylikansallisia listoja ei vielä saada. EPP-meppien mukaan tarvitaan ensin aikaa laillisuuspohjan muodostamiseen.

Satu Hotakainen/EU-uutiset.fi
Kommentit
Tietoa Satu Hotakainen 1373 Articles
EU-uutiset.fi -verkkolehden toimittaja ja uutispäällikkö.