Rikollisten varojen jäädytystä EU:n sisällä tehostetaan

Kuva: EU/Christian CREUTZ

Euroopan parlamentin kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta laatii sääntöä, jonka nojalla EU:n sisällä olisi helpompi jäädyttää ja takavarikoida terroristien ja muiden rikollisten laittomasti hankkimaa omaisuutta.

Tarkoituksena on luoda tapa, jonka nojalla jäsenmaan olisi helpompaa ja nopeampaa saada toinen jäsenmaa jäädyttämään rikollisen omaisuuden.

Lakiluonnoksen mukaan jäädytetyt varat käytetään rikoksentorjuntaan ja niistä maksetaan korvauksia uhreille.

Lakiluonnoksessa toimenpiteille on säädetty tiukemmat deadlinet ja koko prosessia on nopeutettu. Valiokunnan mepit haluavat jäsenmaan jäädyttävän pyydettäessä rikollisen omaisuuden 20 päivän kuluessa pyynnön esittämisestä. Komissio ehdotti aikajänteeksi 60 päivää. Tiukemmalla aikarajalla pyritään siihen, että rikollinen ei ehtisi siirtää omaisuuttaan toiseen maahan.

Valiokunnan mietinnön mukaan aikarajaa voitaisiin kuitenkin lykätä, jos esimerkiksi meneillään oleva rikostutkinta sitä vaatisi.

Seuraavaksi parlamentti vielä vahvistaa valiokunnan mietinnön ja neuvottelut ministerineuvoston kanssa voivat alkaa aiheesta.

Satu Hotakainen/EU-uutiset.fi
Kommentit
Tietoa Satu Hotakainen 1373 Articles
EU-uutiset.fi -verkkolehden toimittaja ja uutispäällikkö.