EU pyrkii edistämään koulutuksen eurooppalaista ulottuvuutta

Kuva: pixabay.com

Komissio on tänään hyväksynyt uusia aloitteita, joilla parannetaan Euroopan kansalaisten avaintaitoja ja digitaalitaitoja sekä edistetään Euroopan unionin yhteisiä arvoja ja oppilaiden tietämystä sen toiminnasta.

Euroopan valtion- ja hallitusten päämiehet keskustelivat koulutukseen ja kulttuuriin liittyvistä seikoista Göteborgin huippukokouksessa marraskuussa 2017. Tarkoituksena on vähentää sosioekonomista eriarvoisuutta ja pitää samalla yllä kilpailukykyä, jotta voidaan rakentaa yhtenäisempi, vahvempi ja demokraattisempi Eurooppa.

Työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaavan Euroopan komission varapuheenjohtajan Jyrki Kataisen mukaan tämänpäiväisillä aloitteilla on tarkoitus antaa ihmisille vaikutusmahdollisuuksia, jotta he voivat hyödyntää kykyjään parhaansa mukaan ja jotta Euroopan talouksista ja yhteiskunnista saadaan oikeudenmukaisia ja sietokykyisiä.

- Meidän on varmistettava, että koulutuksesta on etua kaikille koko Euroopassa, jotta ihmiset voivat mukautua muutoksiin ja saada niistä hyötyä. Tämä on olennaisen tärkeää Euroopan kestävän kasvun ja kilpailukyvyn kannalta – tulevaisuudessa entistäkin enemmän. Olemme valmiina tukemaan jäsenvaltioita ja tekemään yhteistyötä, jotta tämä toteutuisi, Katainen sanoi tiedotteessa.

Uusia ehdotuksia käsitellään ensimmäisessä koulutusalan EU-huippukokouksessa Brysselissä 25. tammikuuta. Sen teemana on perustusten luominen eurooppalaiselle koulutusalueelle ja innovatiiviselle, osallistavalle ja arvoihin perustuvalle koulutukselle.

Komissio esitti seuraavat kolme aloitetta:

1. Neuvoston suositus elinikäisen oppimisen avaintaidoista. Ehdotuksen tavoitteena on parantaa kaikenikäisten ihmisten avaintaitojen kehittämistä läpi elämän. Keskeiselle sijalle on asetettu yrittäjyys- ja innovointihenkisyyden edistäminen, jotta saataisiin käyttöön ihmisten potentiaali, luovuus ja aloitteellisuus.

2. Digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelmassa tuodaan esiin, miten EU voi auttaa ihmisiä, oppilaitoksia ja koulutusjärjestelmiä mukautumaan paremmin elämiseen ja työskentelyyn yhä digitaalisemmassa yhteiskunnassa hyödyntämällä paremmin digitaaliteknologiaa opetuksessa ja oppimisessa. Toimenpiteitä ovat muun muassa koulujen tukeminen nopeiden laajakaistayhteyksien hankkimisessa, teknologian käyttöä opetuksessa ja oppimisessa koskevan uuden koulujen itsearviointivälineen yleisempi käyttöönotto sekä verkkoturvallisuutta, medialukutaitoa ja kyberhygieniaa koskeva julkinen tiedotuskampanja.

3. Neuvoston suositus yhteisistä arvoista, osallistavasta koulutuksesta ja opetuksen eurooppalaisesta ulottuvuudesta. Aloitteessa ehdotetaan tapoja, joilla koulutus voi auttaa nuoria ymmärtämään Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa esitettyjen yhteisten arvojen merkityksen ja niiden kunnioittamisen. Sillä pyritään vahvistamaan sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja torjumaan populismin, muukalaisvihan ja vastakkainasettelua edistävän kansallismielisyyden nousua ja valeuutisten leviämistä.

EU-uutiset.fi

Kommentit

Luethan käyttäjän ehdot ennen kun kommentoit. Kiitos, EU-uutisten toimitus.
Tietoa Satu Hotakainen 1356 Articles
EU-uutiset.fi -verkkolehden toimittaja ja uutispäällikkö.